Git

Book

1st Edition (2009)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. . Pierwsze kroki

  1. .1 Wprowadzenie do kontroli wersji
  2. .2 Krótka historia Git
  3. .3 Podstawy Git
  4. .4 Instalacja Git
  5. .5 Wstępna konfiguracja Git
  6. .6 Uzyskiwanie pomocy
  7. .7 Podsumowanie
 2. . Podstawy Gita

  1. .1 Pierwsze repozytorium Gita
  2. .2 Rejestrowanie zmian w repozytorium
  3. .3 Podgląd historii rewizji
  4. .4 Cofanie zmian
  5. .5 Praca ze zdalnym repozytorium
  6. .6 Tagowanie (etykietowanie)
  7. .7 Sztuczki i kruczki
  8. .8 Podsumowanie
 3. . Gałęzie Gita

  1. .1 Czym jest gałąź
  2. .2 Podstawy rozgałęziania i scalania
  3. .3 Zarządzanie gałęziami
  4. .4 Sposoby pracy z gałęziami
  5. .5 Gałęzie zdalne
  6. .6 Zmiana bazy
  7. .7 Podsumowanie
 4. . Git na serwerze

  1. .1 Protokoły
  2. .2 Uruchomienie Git na serwerze
  3. .3 Generacja pary kluczy SSH
  4. .4 Konfiguracja serwera
  5. .5 Dostęp publiczny
  6. .6 GitWeb
  7. .7 Gitosis
  8. .8 Gitolite
  9. .9 Git Demon
  10. .10 Hosting Gita
  11. .11 Podsumowanie
 5. . Rozproszony Git

  1. .1 Rozproszone przepływy pracy
  2. .2 Wgrywanie zmian do projektu
  3. .3 Utrzymywanie projektu
  4. .4 Podsumowanie
 6. . Narzędzia Gita

  1. .1 Wskazywanie rewizji
  2. .2 Interaktywne używanie przechowali
  3. .3 Schowek
  4. .4 Przepisywanie Historii
  5. .5 Debugowanie z Gitem
  6. .6 Moduły zależne
  7. .7 Włączanie innych projektów
  8. .8 Podsumowanie
 7. . Dostosowywanie Gita

  1. .1 Konfiguracja Gita
  2. .2 Git Attributes
  3. .3 Git Hooks
  4. .4 An Example Git-Enforced Policy
  5. .5 Summary
 8. . Git i inne systemy

  1. .1 Git i Subversion
  2. .2 Migracja do Gita
  3. .3 Podsumowanie
 9. . Mechanizmy wewnętrzne w Git

  1. .1 Komendy Plumbing i Porcelain
  2. .2 Obiekty Gita
  3. .3 Referencje w Git
  4. .4 Spakowane pliki (packfiles)
  5. .5 Refspec
  6. .6 Protokoły transferu
  7. .7 Konserwacja i Odzyskiwanie Danych
  8. .8 Podsumowanie
scroll-to-top