Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter 8

Git i inne systemy

Świat nie jest idealny. Zazwyczaj nie możesz od razu przejść w każdym projekcie na Gita. Czasami utknąłeś z projektem który używa innego systemu kontroli wersji, najczęściej będzie to Subversion. W pierwszej części tego rozdziału nauczysz się komendy git svn, która jest dwustronną bramką pomiędzy Subversion a Gitem.

W pewnym momencie, możesz chcieć przekonwertować swoje repozytorium do Gita. Druga część tego rozdziału, opisuje jak przenieść projekt do Gita: najpierw z Subversion, potem z Preforce, i na końcu poprzez własny skrypt importujący w mniej standardowych przypadkach.