Git
Chapters ▾ 1st Edition

.2 Git i inne systemy - Migracja do Gita

Migracja do Gita

Jeżeli masz obecny kod projektu w innym systemie VCS, ale zdecydowałeś się na używanie Gita, musisz w jakiś sposób go zmigrować. Ta sekcja przedstawia kilka importerów które są dostarczane razem z Gitem dla najczęściej używanych systemów, a potem pokazuje jak stworzyć swój własny importer.

Importowanie

Nauczysz się w jaki sposób zaimportować dane z dwóch największych produkcyjnych systemów SCM - Subversion i Perforce - ponieważ oba generują większość użytkowników o których słyszę, że się przenoszą, oraz ze względu na to, że dla nich Git posiada dopracowane narzędzia.

Subversion

Jeżeli przeczytałeś poprzednią sekcję na temat używania git svn, możesz z łatwością użyć tamtych instrukcji aby sklonować za pomocą git svn clone repozytorium; następnie, przestań używać serwera Subversion, wypchaj zmiany do serwera Git i zacznij tylko na nim współpracować. Jeżeli potrzebujesz historii projektu, będziesz mógł to osiągnąć tak szybko, jak tylko możesz ściągnąć dana z serwera Subversion (co może chwilę zająć).

Jednak, importowanie nie jest idealnym rozwiązaniem; a dlatego że zajmie to dużo czasu, powinieneś zrobić to raz a dobrze. Pierwszym problemem są informacje o autorze. W Subversion, każda osoba wgrywająca zmiany posiada konto systemowe na serwerze który zapisuje zmiany. Przykłady w poprzedniej sekcji, pokazują użytkownika schacon w kilku miejscach, takich jak wynik komendy blame czy git svn log. Jeżeli chciałbyś zamienić je na dane zgodne z Gitem, musisz stworzyć mapowania z użytkownika Subversion na autora w Git. Stwórz plik users.txt, który ma przypisane adresy w ten sposób:

schacon = Scott Chacon <schacon@geemail.com>
selse = Someo Nelse <selse@geemail.com>

Aby otrzymać listę autorów używanych przez SVN, uruchom komendę:

$ svn log ^/ --xml | grep -P "^<author" | sort -u | \
   perl -pe 's/<author>(.*?)<\/author>/$1 = /' > users.txt

Komenda ta da wynik w formacie XML - z którego możesz wyciągnąć autorów, stworzyć z nich unikalną listę i następnie usunąć XMLa (Oczywiście to zadziała tylko na komputerze z zainstalowanymi programami grep, sort, oraz perl). Następnie przekieruj wynik komendy do pliku users.txt, tak abyś mógł dodać odpowiednik użytkownika w Gitcie dla każdego wpisu.

Możesz przekazać ten plik do komendy git svn, aby pomóc jej lepiej zmapować dane przypisane do autorów. Możesz również wskazać git svn, aby nie zaciągał meta-danych, które normalnie Subversion importuje, poprzez dodanie opcji --no-metadata do komend clone lub init. Twoja wynikowa komenda do importu wygląda więc tak:

$ git-svn clone http://my-project.googlecode.com/svn/ \
   --authors-file=users.txt --no-metadata -s my_project

Teraz powinieneś mieć lepiej wyglądający projekt z Subversion w swoim katalogu my_project. Zamiast commitów które wyglądają tak te:

commit 37efa680e8473b615de980fa935944215428a35a
Author: schacon <schacon@4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029>
Date:  Sun May 3 00:12:22 2009 +0000

  fixed install - go to trunk

  git-svn-id: https://my-project.googlecode.com/svn/trunk@94 4c93b258-373f-11de-
  be05-5f7a86268029

masz takie:

commit 03a8785f44c8ea5cdb0e8834b7c8e6c469be2ff2
Author: Scott Chacon <schacon@geemail.com>
Date:  Sun May 3 00:12:22 2009 +0000

  fixed install - go to trunk

Nie tylko dane autora wyglądają lepiej, ale nie ma również znaczników git-svn-id.

Musisz jeszcze trochę posprzątać po imporcie. Na początek, powinieneś poprawić dziwne referencje które ustawił git svn. Najpierw przeniesiesz tagi, tak aby były normalnymi tagami, zamiast dziwnych zdalnych gałęzi, następnie przeniesiesz resztę gałęzi tak aby były lokalne.

Aby przenieść etykiety i zrobić z nich prawidłowe tagi Gita, uruchom:

$ git for-each-ref refs/remotes/tags | cut -d / -f 4- | grep -v @ | while read tagname; do git tag "$tagname" "tags/$tagname"; git branch -r -d "tags/$tagname"; done

Pobierze to referencje które były zdalnymi gałęziami rozpoczynającymi się od tag/ i zrobi z nich normalne (lekkie) etykiety.

Następnie, przenieś resztę referencji z refs/remotes, tak aby stały się lokalnymi gałęziami:

$ git for-each-ref refs/remotes | cut -d / -f 3- | grep -v @ | while read branchname; do git branch "$branchname" "refs/remotes/$branchname"; git branch -r -d "$branchname"; done

Teraz wszystkie stare gałęzie są prawdziwymi gałęziami Gita, a stare tagi prawdziwymi tagami w Git. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest dodanie nowego serwera Git jako zdalnego i wypchnięcie danych do niego.

$ git remote add origin git@my-git-server:myrepository.git

Ponieważ chcesz aby wszystkie gałęzie i tagi były na repozytorium, możesz uruchomić:

$ git push origin --all
$ git push origin --tags

Wszystkie gałęzie i tagi powinny być już na Twoim serwerze Gita, zaimportowane w czysty i zgrabny sposób.

Perforce

Następnym systemem z którego nauczysz się importować to Perforce. Program umożliwiający import z Perforce jest również dostarczany z Gitem. Jeżeli masz wersję Gita wcześniejszą niż 1.7.11, to program importujący jest dostępny jedynie w katalogu contrib w kodzie źródłowym. W takiej sytuacji musisz pobrać kod źródłowy Gita, który jest dostępny z git.kernel.org:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/contrib/fast-import

W katalogu fast-import powinieneś znaleźć skrypt napisany w języku Python o nazwie git-p4. Aby import się powiódł, musisz mieć zainstalowane na swoim komputerze interpreter Pythona i program p4. Dla przykładu, zaimportujesz projekt Jam z publicznego serwera Perforce. Aby ustawić swój program, musisz wyeksportować zmienną środowiskową P4PORT wskazującą na serwer Perforce:

$ export P4PORT=public.perforce.com:1666

Uruchom komendę git-p4 clone, aby zaimportować projekt Jam z serwera Perforce wskazując adres i ścieżkę projektu, oraz katalog do którego chcesz go zaimportować:

$ git-p4 clone //public/jam/src@all /opt/p4import
Importing from //public/jam/src@all into /opt/p4import
Reinitialized existing Git repository in /opt/p4import/.git/
Import destination: refs/remotes/p4/master
Importing revision 4409 (100%)

Jeżeli przejdziesz do katalogu /opt/p4importi uruchomisz git log, zobaczysz zaimportowane dane:

$ git log -2
commit 1fd4ec126171790efd2db83548b85b1bbbc07dc2
Author: Perforce staff <support@perforce.com>
Date:  Thu Aug 19 10:18:45 2004 -0800

  Drop 'rc3' moniker of jam-2.5. Folded rc2 and rc3 RELNOTES into
  the main part of the document. Built new tar/zip balls.

  Only 16 months later.

  [git-p4: depot-paths = "//public/jam/src/": change = 4409]

commit ca8870db541a23ed867f38847eda65bf4363371d
Author: Richard Geiger <rmg@perforce.com>
Date:  Tue Apr 22 20:51:34 2003 -0800

  Update derived jamgram.c

  [git-p4: depot-paths = "//public/jam/src/": change = 3108]

Możesz zauważyć, że każdy commit posiada identyfikator git-p4. Może on zostać, w razie gdybyś potrzebował dotrzeć do informacji o numerze zmiany zapisanym w Perforce. Jednak, gdybyś chciał usunąć ten identyfikator, teraz jest dobry moment aby to zrobić - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w nowym repozytorium. Możesz użyć git filter-branch aby usunąć wszystkie identyfikatory:

$ git filter-branch --msg-filter '
    sed -e "/^\[git-p4:/d"
'
Rewrite 1fd4ec126171790efd2db83548b85b1bbbc07dc2 (123/123)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten

Jeżeli uruchomisz git log, zobaczysz że wszystkie sumy SHA-1 dla commitów zostały zmienione i nie ma już identyfikatorów pozostawionych przez git-p4 w treściach komentarzy:

$ git log -2
commit 10a16d60cffca14d454a15c6164378f4082bc5b0
Author: Perforce staff <support@perforce.com>
Date:  Thu Aug 19 10:18:45 2004 -0800

  Drop 'rc3' moniker of jam-2.5. Folded rc2 and rc3 RELNOTES into
  the main part of the document. Built new tar/zip balls.

  Only 16 months later.

commit 2b6c6db311dd76c34c66ec1c40a49405e6b527b2
Author: Richard Geiger <rmg@perforce.com>
Date:  Tue Apr 22 20:51:34 2003 -0800

  Update derived jamgram.c

Twój kod jest teraz gotowy do wypchnięcia na nowy serwer Gita.

Własny skrypt importujący

Jeżeli Twój system to nie Subversion lub Perforce, powinieneś spojrzeć na importery dostępne w sieci - dobrej jakości importery dostępne są dla CVS, Clear Case, Visual Source Safe, a nawet zwykłego katalogu z archiwami. Jeżeli żadne z tych narzędzi nie zadziała, lub używasz mniej popularnego systemu, lub jeżeli potrzebujesz bardziej dostosowanego importu, powinieneś użyć git fast-import. Ta komenda odczytuje instrukcje przekazane na standardowe wejście programu i zapisuje dane w Git. Dużo łatwiej w ten sposób tworzyć obiekty Gita, niż uruchamiać jego niskopoziomowe komendy czy zapisywać surowe obiekty (zobacz rozdział 9 po więcej informacji). W ten sposób możesz napisać skrypt importujący, który odczyta wszystkie potrzebne informacje z systemu z którego importujesz i wypisze instrukcje do wykonania na ekran. Możesz następnie uruchomić ten program i przekazać wynik do git fast-import.

W celach demonstracyjnych, napiszesz prosty skrypt importujący. Załóżmy, że pracujesz na najnowszej kopii kodu źródłowego i wykonujesz czasami kopie zapasowe poprzez skopiowanie danych do katalogu z datą w formacie back_YYYY_MM_DD i chciałbyś je zaimportować do Gita. Twoja struktura katalogów wygląda następująco:

$ ls /opt/import_from
back_2009_01_02
back_2009_01_04
back_2009_01_14
back_2009_02_03
current

Aby zaimportować katalog do Gita, musisz przypomnieć sobie w jaki sposób Git przechowuje dane. Być może pamiętasz, Git z założenia jest zbiorem połączonych obiektów dotyczących commitów, które wskazują na ostatnią migawkę z zawartością. Wszystko co musisz zrobić, to wskazać fast-import jaka jest zawartość migawek, który commit na nie wskazuje, oraz kolejność w której występują. Twoją strategią będzie przejście kolejno przez wszystkie migawki, oraz stworzenie commitów z zawartością dla każdego z nich, łącząc każdy commit z poprzednim.

Jak robiłeś już to w sekcji "Przykładowa polityka wymuszająca Gita" w rozdziale 7, również napiszemy to w Ruby, ponieważ to na nim zazwyczaj pracuję, a jego kod jest dość czytelny. Możesz stworzyć ten przykład bardzo szybko, w praktycznie każdym innym języku który dobrze znasz - musi on wypisać na ekran właściwe informacje. A jeżeli pracujesz na systemie Windows, będziesz musiał zwrócić szczególną uwagę, aby nie wprowadzić znaków powrotu karetki na końcach linii - git fast-import potrzebuje linie zakończone znakami nowej linii (LF), a nie powrotem karetki (CRLF) których używa Windows.

Aby rozpocząć, przejdziesz do docelowego katalogu i znajdziesz wszystkie podkatalogi, z których znajdują się migawki które chcesz zaimportować. Następnie wejdziesz do każdego podkatalogu i wypiszesz komendy konieczne do eksportu. Twoja pętla główna w programie wygląda tak:

last_mark = nil

# loop through the directories
Dir.chdir(ARGV[0]) do
 Dir.glob("*").each do |dir|
  next if File.file?(dir)

  # move into the target directory
  Dir.chdir(dir) do
   last_mark = print_export(dir, last_mark)
  end
 end
end

Uruchamiasz print_export w każdym katalogu, która przyjmuje jako parametry nazwę katalogu oraz znacznik poprzedniej migawki, a zwraca znacznik obecnej; w ten sposób możesz połączyć je poprawnie ze sobą. "Znacznik" jest terminem używanym przez fast-import, dla identyfikatora który przypisujesz do commita; podczas tworzenia kolejnych commitów, nadajesz każdemu z nich znacznik, który będzie użyty do połączenia go z innymi commitami. Dlatego pierwszą rzeczą którą robisz w metodzie print_export jest wygenerowanie znacznika pobranego z nazwy katalogu:

mark = convert_dir_to_mark(dir)

Zrobisz to poprzez wygenerowanie tablicy z nazwami katalogów, która używa jako indeksu znacznika będącego liczbą całkowitą. Twoja metoda wygląda więc tak:

$marks = []
def convert_dir_to_mark(dir)
 if !$marks.include?(dir)
  $marks << dir
 end
 ($marks.index(dir) + 1).to_s
end

Teraz, gdy masz już liczbę reprezentującą Twój commit, potrzebujesz daty do zamieszczenia w meta-danych commita. Ponieważ data jest użyta w nazwie katalogu, pobierzesz ją z nazwy. Następną linią w pliku print_export jest

date = convert_dir_to_date(dir)

gdzie convert_dir_to_date jest zdefiniowana jako

def convert_dir_to_date(dir)
 if dir == 'current'
  return Time.now().to_i
 else
  dir = dir.gsub('back_', '')
  (year, month, day) = dir.split('_')
  return Time.local(year, month, day).to_i
 end
end

Zwraca ona liczbę całkowitą dla daty z katalogu. Ostatnią rzeczą potrzebną do zapisania meta-danych są informacje o osobie wprowadzającej zmiany, którą zapisujesz na stałe w zmiennej globalnej:

$author = 'Scott Chacon <schacon@example.com>'

Teraz możesz rozpocząć wypisywanie danych dotyczących commitów dla swojego programu importującego. Początkowe informacje wskazują, że definiujesz nowy obiekt commit, oraz nazwę gałęzi do której będzie on przypisany, następnie podajesz znaczki który wygenerowałeś, informacje o osobie wprowadzającej zmiany oraz treść komentarza do zmiany, a na końcu poprzedni znacznik commita. Kod wygląda tak:

# print the import information
puts 'commit refs/heads/master'
puts 'mark :' + mark
puts "committer #{$author} #{date} -0700"
export_data('imported from ' + dir)
puts 'from :' + last_mark if last_mark

Wpisujesz na sztywno strefę czasową (-0700), ponieważ jest to najprostsze podejście. Jeżeli importujesz z innego systemu, musisz wskazać strefę czasową jako różnicę (ang. offset). Treść komentarza do zmiany musi być wyrażona w specjalnym formacie:

data (size)\n(contents)

Format składa się z słowa kluczowego data, długości danych do wczytania, znaku nowej linii, oraz na końcu samych danych. Ponieważ musisz używać tego samego formatu, do przekazania zawartości plików w dalszych etapach, stwórz metodę pomocniczą, export_data:

def export_data(string)
 print "data #{string.size}\n#{string}"
end

Jedyne co pozostało, to wskazanie zawartości pliku dla każdej migawki. Jest to proste, ponieważ masz wszystkie pliki w katalogu - możesz wypisać komendę deleteall, a następnie zawartość wszystkich plików w katalogu. Następnie Git zapisze każdą migawkę:

puts 'deleteall'
Dir.glob("**/*").each do |file|
 next if !File.file?(file)
 inline_data(file)
end

Uwaga: Ponieważ spora część systemów (SCM przyp. tłum.) myśli o kolejnych rewizjach jako o zmianach z jednego commita do drugiego, fast-import może również pobrać komendy dla każdego commita, w których można wskazać jakie pliki zostały dodane, usunięte, lub zmodyfikowane i jaka jest ich nowa zawartość. Mógłbyś obliczyć różnice między migawkami i dostarczyć tylko te dane, ale działanie w ten sposób jest bardziej skomplikowane - łatwiej wskazać Gitowi wszystkie dane, a on sam się zajmie obliczaniem różnic. Jeżeli jednak uważasz, że ten sposób jest bardziej dopasowany do danych które posiadasz, sprawdź podręcznik systemowy dla komendy fast-import, aby dowiedzieć się w jaki sposób przekazać jej dane.

Format przekazywania zawartości nowego pliku lub wskazywania zmodyfikowanego z nową zawartością jest następujący:

M 644 inline path/to/file
data (size)
(file contents)

W tym przykładzie, 644 oznacza uprawnienia do pliku (jeżeli masz pliki wykonywalne, musisz wskazać 755), a inline mówi o tym, że będziesz przekazywał dane zaraz po tej linii. Twoja metoda inline_data wygląda tak:

def inline_data(file, code = 'M', mode = '644')
 content = File.read(file)
 puts "#{code} #{mode} inline #{file}"
 export_data(content)
end

Używasz ponownie metody export_data, którą zdefiniowałeś wcześniej, ponieważ działa to tak samo jak podczas wskazywania treści komentarza do commita.

return mark

UWAGA: Jeżeli pracujesz na systemie Windows, musisz upewnić się, że dodajesz jeszcze jeden krok. Jak wspomniałem wcześniej, system Windows używa znaków CRLF jak znaczników końca linii, a git fast-import oczekuje tylko LF. Aby obejść ten problem i uszczęśliwić git fast-import, musisz wskazać ruby, aby używał znaków LF zamiast CRLF:

$stdout.binmode

Tylko tyle. Jeżeli uruchomisz ten skrypt, otrzymasz wynik podobny do tego:

$ ruby import.rb /opt/import_from
commit refs/heads/master
mark :1
committer Scott Chacon <schacon@geemail.com> 1230883200 -0700
data 29
imported from back_2009_01_02deleteall
M 644 inline file.rb
data 12
version two
commit refs/heads/master
mark :2
committer Scott Chacon <schacon@geemail.com> 1231056000 -0700
data 29
imported from back_2009_01_04from :1
deleteall
M 644 inline file.rb
data 14
version three
M 644 inline new.rb
data 16
new version one
(...)

Aby uruchomić importer, przekaż wynik do git fast-import będąc w katalogu z repozytorium Gita do którego chcesz zaimportować dane. Możesz stworzyć nowy katalog, następnie uruchomić git init w nim, a potem uruchomić skrypt:

$ git init
Initialized empty Git repository in /opt/import_to/.git/
$ ruby import.rb /opt/import_from | git fast-import
git-fast-import statistics:
---------------------------------------------------------------------
Alloc'd objects:    5000
Total objects:      18 (     1 duplicates         )
   blobs :      7 (     1 duplicates     0 deltas)
   trees :      6 (     0 duplicates     1 deltas)
   commits:      5 (     0 duplicates     0 deltas)
   tags  :      0 (     0 duplicates     0 deltas)
Total branches:      1 (     1 loads   )
   marks:      1024 (     5 unique  )
   atoms:       3
Memory total:     2255 KiB
    pools:     2098 KiB
   objects:      156 KiB
---------------------------------------------------------------------
pack_report: getpagesize()      =    4096
pack_report: core.packedGitWindowSize =  33554432
pack_report: core.packedGitLimit   = 268435456
pack_report: pack_used_ctr      =     9
pack_report: pack_mmap_calls     =     5
pack_report: pack_open_windows    =     1 /     1
pack_report: pack_mapped       =    1356 /    1356
---------------------------------------------------------------------

Jak widzisz, jeżeli zakończy się powodzeniem, pokaże Ci trochę statystyk na temat tego co zdziałał. W tym przypadku, zaimportowałeś łącznie 18 obiektów, dla 5 commitów w jednej gałęzi. Teraz możesz uruchomić git log, aby zobaczyć swoją nową historię projektu:

$ git log -2
commit 10bfe7d22ce15ee25b60a824c8982157ca593d41
Author: Scott Chacon <schacon@example.com>
Date:  Sun May 3 12:57:39 2009 -0700

  imported from current

commit 7e519590de754d079dd73b44d695a42c9d2df452
Author: Scott Chacon <schacon@example.com>
Date:  Tue Feb 3 01:00:00 2009 -0700

  imported from back_2009_02_03

Proszę - ładne, czyste repozytorium Gita. Warto zauważyć, że żadne dane nie zostały pobrane - nie masz żadnych plików w swoim katalogu roboczym. Aby je pobrać, musisz wykonać reset do momentu w którym master jest teraz:

$ ls
$ git reset --hard master
HEAD is now at 10bfe7d imported from current
$ ls
file.rb lib

Możesz zrobić dużo więcej przy pomocy narzędzia fast-import - obsłużyć różne tryby, dane binarne, gałęzie i ich łączenie, etykiety, wskaźniki postępu i inne. Trochę przykładów bardziej skomplikowanych scenariuszy jest dostępnych w katalogu contrib/fast-import w kodzie źródłowym Gita; jednym z lepszych jest skrypt git-p4 który wcześniej opisałem.