Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter 9

Mechanizmy wewnętrzne w Git

Być może przeskoczyłeś do tego rozdziału z poprzedniego, lub dotarłeś aż dotąd po przeczytaniu reszty książki - w każdym z tych przypadków, dowiesz się tutaj o tym w jaki sposób pracują wewnętrzne mechanizmy i ich implementacja w Git. Wiem, jak ważne jest poznanie tych rzeczy, aby zrozumieć jak przydatnym i potężnym narzędziem jest Git, jednak niektóre osoby wskazywały że może to wprowadzać zamieszanie i niepotrzebnie komplikować sprawy dla początkujących użytkowników. Dlatego zawarłem te informacje w ostatnim rozdziale w książce, tak abyś mógł go przeczytać w dowolnym momencie nauki. Decyzję zostawiam Tobie.

Teraz, gdy jesteś już tutaj, rozpocznijmy. Po pierwsze, jeżeli nie jest to jeszcze jasne, podstawą Gita jest systemem plików ukierunkowanym na treść, z nałożonym interfejsem użytkownika obsługującym kontrolę wersji (VCS). Dowiesz się co to oznacza za chwilę.

We wczesnych fazach Gita (głównie przed wersją 1.5), interfejs użytkownika był dużo bardziej skomplikowany, ponieważ kładł nacisk na sam system plików, a nie funkcjonalności VCS. W ciągu ostatnich kilku lat, interfejs został dopracowany i jest teraz tak łatwy jak inne; jednak często pokutuje stereotyp na temat pierwszych wersji UI, które były skomplikowane i trudne do nauczenia.

Warstwa systemu plików jest zadziwiająco fajna, dlatego właśnie ją opiszę w tym rozdziale; następnie, nauczysz się na temat protokołów transportowych oraz zadań związanych z obsługą repozytorium z którymi być może będziesz miał do czynienia.