Git
Chapters ▾ 1st Edition

.7 Git na serwerze - Gitosis

Gitosis

Gdy będziemy trzymać klucze publiczne wszystkich użytkowników w pliku authorized_keys trzeba się liczyć, iż takie repozytorium będzie działać bardzo niestabilnie. Kiedy będziesz miał setki użytkowników, możesz napotkać pewne problemy przy zarządzaniu nimi. Za każdym razem musisz skonfigurować powłokę na serwerze w której nie masz kontroli dostępu - każdy użytkownik może zmieniać prawa dostępu do projektów.

Warto więc jednak przedstawić projekt oprogramowania wykorzystywanego na szeroką skalę o nazwie Gitosis. Gitosis to w zasadzie zestaw skryptów, który nie tylko pomoże Ci zarządzać plikiem authorized_keys, ale udostępnia również kilka prostych narzędzie kontroli dostępu. Ciekawostką jest fakt, iż narzędzie odpowiedzialne za dodawanie użytkowników oraz zarządzanie ich prawami nie jest aplikacją www lecz specjalnym repozytorium. Po wprowadzeniu zmian oraz ich zatwierdzeniu, Gitosis konfiguruje samodzielnie serwer, co jest bardzo wielkim udogodnieniem.

Instalacja Gitosis nie należy do najłatwiejszych, lecz nie jest skomplikowana. Jest najłatwiejsza przy wykorzystaniu systemu Linux - poniższe przykłady zostały zaimplementowane w Ubuntu ver. 8.10.

Gitosis wymaga pewnych pakietów Pythona, więc najpierw trzeba uruchomić pakiet instalacyjny Pythona:

$ apt-get install python-setuptools

Następnie musisz skopiować oraz zainstalować pakiet Gitosis z głównej strony projektu:

$ git clone https://github.com/tv42/gitosis.git
$ cd gitosis
$ sudo python setup.py install

Co zainstaluje kilka plików wykonywalnych, których to Gitosis potrzebuje do poprawnego działania. Gitosis będzie proponował umieścić repozytoria w /home/git, co jest poprawne. Lecz Twoje repozytoria są w /opt/git, więc zamiast konfigurować wszystko od początku najlepszym posunięciem będzie stworzenie dowiązania:

$ ln -s /opt/git /home/git/repositories

Gitosis będzie teraz zarządzać Twoimi kluczami, więc musisz usunąć bieżący plik, następnie dodać ponownie klucze i pozwolić Gitosis na kontrole pliku authorized_keys. Teraz musimy przenieść plik authorized_keys:

$ mv /home/git/.ssh/authorized_keys /home/git/.ssh/ak.bak 

Kolejnym krokiem będzie zmiana powłoki na powłokę użytkownika, jeżeli zmienisz ją poleceniem git-shell. Ludzie wciąż nie będą mogli się zalogować, ale Gitosis będzie już ją kontrolował. Więc zmieńmy tą konkretną linię w pliku /etc/passwd

git:x:1000:1000::/home/git:/usr/bin/git-shell

wróćmy do tego:

git:x:1000:1000::/home/git:/bin/sh

Nadszedł czas, aby zainicjować Gitosis. Można to zrobić poprzez polecenie gitosis-init z użyciem klucza publicznego. Jeśli Twojego klucza publicznego nie ma na serwerze, musisz go tam skopiować.

$ sudo -H -u git gitosis-init < /tmp/id_dsa.pub
Initialized empty Git repository in /opt/git/gitosis-admin.git/
Reinitialized existing Git repository in /opt/git/gitosis-admin.git/

Dzięki temu użytkownik z kluczem publicznym może modyfikować repozytorium. Następnie musisz ustawić ręcznie atrybut wykonywalności w skrypcie post-update w celu kontroli nowego repozytorium.

$ sudo chmod 755 /opt/git/gitosis-admin.git/hooks/post-update

Jeśli serwer został poprawnie skonfigurowany, możesz spróbować zalogować się jako użytkownik, do którego przypisałeś klucze publiczne dla zainicjowania Gitosis. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

$ ssh git@gitserver
PTY allocation request failed on channel 0
fatal: unrecognized command 'gitosis-serve schacon@quaternion'
Connection to gitserver closed.

Co oznacza, że system rozpoznał Cię lecz zamknął połączenie z powodu braku poleceń dla repozytorium. Więc spróbujmy skopiować repozytorium Gitosis:

# on your local computer
$ git clone git@gitserver:gitosis-admin.git

Teraz masz katalog o nazwie gitosis-admin, który zawiera dwa podkatalogi:

$ cd gitosis-admin
$ find .
./gitosis.conf
./keydir
./keydir/scott.pub

Plik gitosis.conf jest odpowiedzialny za określanie użytkowników, repozytorium oraz praw dostępu. W katalogu keydir można przechowywać klucze publiczne dla wszystkich użytkowników, którzy mają jakikolwiek dostęp do Twojego repozytorium - jeden plik na użytkownika. Nazwa pliku w katalogu keydir (w poprzednim przykładzie, scott.pub) będzie inna w Twoim przypadku - Gitosis tworzy nazwę z dopisku na końcu klucza publicznego, który został zaimportowany razem z gitosis-init.

Jeżeli spojrzymy na plik gitosis.conf, powinien zawierać on informację o projekcie gitosis-admin którego właśnie skopiowaliśmy:

$ cat gitosis.conf
[gitosis]

[group gitosis-admin]
writable = gitosis-admin
members = scott

To pokazuje, że użytkownik 'scott' - użytkownik posiadający ten sam klucz publiczny z którego został zainicjowany Gitosis jest jedynym, który posiada dostęp do projektu gitosis-admin.

Teraz, dodajmy nowy projekt dla Ciebie. Dodamy nową sekcję o nazwie mobile w której umieścisz listę programistów swojego zespołu oraz całego projektu. Ponieważ 'scott' jest tylko zwykłym użytkownikiem, musimy dodać "scotta" jako jedynego członka zespołu, następnie tworzymy nowe repozytorium o nazwie iphone_project:

[group mobile]
writable = iphone_project
members = scott

Ilekroć dokonasz zmian w projekcie gitosis-admin, musisz zatwierdzić oraz przesłać je z powrotem na serwer w celu aktualizacji zmian:

$ git commit -am 'add iphone_project and mobile group'
[master]: created 8962da8: "changed name"
1 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)
$ git push
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 272 bytes, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To git@gitserver:/opt/git/gitosis-admin.git
  fb27aec..8962da8  master -> master

Możemy wykonać pierwszą akcję dla nowego projektu iphone_project poprzez dodanie swojego serwera jako zdalnego, do lokalnej wersji projektu. Nie trzeba będzie już tworzyć ręcznie pustych repozytoriów dla nowych projektów na serwerze - Gitosis będzie tworzyć je automatycznie.

$ git remote add origin git@gitserver:iphone_project.git
$ git push origin master
Initialized empty Git repository in /opt/git/iphone_project.git/
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 230 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@gitserver:iphone_project.git
 * [new branch]      master -> master

Zauważ, że nie musimy określać ścieżek (w rzeczywistości, ten sposób by nie zadziałał), po prostu użyj dwukropka, następnie nazwy projektu - Gitosis znajdzie projekt automatycznie.

Jeżeli chcesz pracować nad tym projektem wraz ze swoimi przyjaciółmi, będziesz musiał ponownie dodać ich klucze publiczne. Ale zamiast dołączać je ręcznie do pliku ~/.ssh/authorized_keys na serwerze, dodaj je do katalogu keydir, każdy klucz w osobnym pliku. Spróbujmy dodać klucze publiczne dla nowych użytkowników:

$ cp /tmp/id_rsa.john.pub keydir/john.pub
$ cp /tmp/id_rsa.josie.pub keydir/josie.pub
$ cp /tmp/id_rsa.jessica.pub keydir/jessica.pub

Teraz możemy dodać ich wszystkich do naszego zespołu o nazwie 'mobile', w którym będą mieli prawa do zapisu jak i odczytu.

iphone_project:

[group mobile]
writable = iphone_project
members = scott john josie jessica

Po zatwierdzeniu i wysłaniu zmian, wszyscy czterej użytkownicy będą mieli prawa odczytu a także zapisu w tym projekcie.

Gitosis posiada bardzo łatwy i sprawny system kontroli dostępu. Jeżeli chcesz aby John posiadał tylko prawa do odczytu w zakresie tego projektu, możesz posłużyć się poniższym przykładem:

[group mobile]
writable = iphone_project
members = scott josie jessica

[group mobile_ro]
readonly = iphone_project
members = john

Teraz John może kopiować projekt oraz pobierać aktualizacje, ale Gitosis nie pozwoli mu cofnąć wcześniej wprowadzonych zmian. Można tworzyć wiele podobnych grup zawierających różnych użytkowników i różne projekty. Można również określić grupę dla zbioru użytkowników innej grupy (używając @ jako prefiksu), poprzez dziedziczenie.

[group mobile_committers]
members = scott josie jessica

[group mobile]
writable  = iphone_project
members   = @mobile_committers

[group mobile_2]
writable  = another_iphone_project
members   = @mobile_committers john

Jeśli masz jakieś problemy, pomocnym może się okazać ustawienie loglevel=DEBUG w sekcji [gitosis]. Jeżeli straciłeś poprzednią konfigurację poprzez podmianę jej na niewłaściwą, możesz ręcznie naprawić plik na serwerze /home/git/.gitosis.conf - plik konfiguracyjny Gitosis. Wyślij plik gitosis.conf do wyżej wymienionego katalogu. Jeżeli chcesz edytować ten plik ręcznie, pamiętaj że pozostanie on do następnej zmiany w projekcie gitosis-admin.