Git
Chapters ▾ 1st Edition

.3 Gałęzie Gita - Zarządzanie gałęziami

Zarządzanie gałęziami

Teraz, kiedy już stworzyłeś, scaliłeś i usunąłeś pierwsze gałęzie, spójrzmy na dodatkowe narzędzia do zarządzania gałęziami, które przydadzą się, gdy będziesz już używać gałęzi w swojej codziennej pracy.

Polecenie git branch robi coś więcej, poza tworzeniem i usuwaniem gałęzi. Jeśli uruchomisz je bez argumentów, otrzymasz prostą listę istniejących gałęzi:

$ git branch
  iss53
* master
  testing

Zauważ znak *, którym poprzedzona została gałąź master: wskazuje on aktywną gałąź. Oznacza to, że jeżeli w tym momencie zatwierdzisz zmiany, wskaźnik gałęzi master zostanie przesunięty do przodu wraz z nowo zatwierdzonymi zmianami. Aby obejrzeć ostatni zatwierdzony zestaw zmian na każdej z gałęzi, możesz użyć polecenia git branch -v:

$ git branch -v
  iss53   93b412c fix javascript issue
* master  7a98805 Merge branch 'iss53'
  testing 782fd34 add scott to the author list in the readmes

Kolejna przydatna opcja pozwalająca na sprawdzenie stanu gałęzi to przefiltrowanie tej listy w celu wyświetlenia gałęzi, które już zostały lub jeszcze nie zostały scalone do aktywnej gałęzi. Przydatne opcje --merged i --no-merged służą właśnie do tego celu i są dostępne w Gicie począwszy od wersji 1.5.6. Aby zobaczyć, które gałęzie zostały już scalone z bieżącą, uruchom polecenie git branch --merged:

$ git branch --merged
  iss53
* master

Ponieważ gałąź iss53 została już scalona, znalazła się ona na Twojej liście. Gałęzie znajdujące się na tej liście a niepoprzedzone znakiem * można właściwie bez większego ryzyka usunąć poleceniem git branch -d; wykonana na nich praca została już scalona do innej gałęzi, więc niczego nie stracisz.

Aby zobaczyć wszystkie gałęzie zawierające zmiany, których jeszcze nie scaliłeś, możesz uruchomić polecenie git branch --no-merged:

$ git branch --no-merged
  testing

Pokazuje to Twoją drugą gałąź. Ponieważ zawiera ona zmiany, które nie zostały jeszcze scalone, próba usunięcia jej poleceniem git branch -d nie powiedzie się:

$ git branch -d testing
error: The branch 'testing' is not an ancestor of your current HEAD.
If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D testing'.

Jeśli naprawdę chcesz usunąć gałąź i stracić tę część pracy, możesz wymusić to opcją -D zgodnie z tym, co podpowiada komunikat na ekranie.