Git
Chapters ▾ 1st Edition

Chapter 5

Rozproszony Git

Teraz, gdy masz już skonfigurowane zdalne repozytorium, które służy do wymiany pracy między programistami w projekcie oraz jesteś zaznajomiony z podstawowymi komendami pozwalającymi na pracę z lokalnym repozytorium Git, zobaczysz jak wykorzystać jego możliwości w rozproszonym trybie pracy, który Git umożliwia.

W tym rozdziale, zobaczysz jak pracować z Gitem w rozproszonym środowisku jako współpracownik lub integrator zmian. Nauczysz się jak udostępniać wprowadzone zmiany oraz jak zrobić to najprościej jak tylko się da dla siebie i opiekuna projektu, oraz jak zarządzać projektem w którym uczestniczy wielu programistów.