Git
Chapters ▾ 1st Edition

.1 Rozproszony Git - Rozproszone przepływy pracy

Rozproszone przepływy pracy

Odmiennie do scentralizowanych systemów kontroli wersji (CVCS), rozproszona natura systemu Git pozwala na dużo bardziej elastyczne podejście do tego w jaki sposób przebiega współpraca między programistami. W scentralizowanych systemach każdy programista jest osobnym elementem pracującym na centralnym serwerze. W Gitcie każdy programista posiada zarówno swoje oddzielne repozytorium, które może zostać udostępnione dla innych, jak również centralny serwer do którego inni mogą wgrywać swoje zmiany. To umożliwia szerokie możliwości współpracy dla Twojego projektu i/lub zespołu, dlatego opiszę kilka często używanych zachować które z tego korzystają. Pokażę zalety i wady każdego z rozwiązań; możesz wybrać jeden odpowiadający tobie, lub możesz je połączyć i zmieszać ze sobą.

Scentralizowany przepływ pracy

W scentralizowanych systemach, zazwyczaj jest stosowany model centralnego przepływu. W jednym centralnym punkcie znajduje się repozytorium, do którego wgrywane są zmiany, a pozostali współpracownicy synchronizują swoją pracę z nim. Wszyscy programiści uczestniczący w projekcie są końcówkami, łączącymi się z centralnym serwerem - oraz synchronizującymi się z nim (patrz rys. 5-1 )


Rysunek 5-1. Scentralizowany przepływ pracy.

Oznacza to tyle, że w sytuacji w której dwóch niezależnych programistów korzystających z tego centralnego repozytorium będzie próbowało wgrać swoje zmiany, tylko pierwszemu z nich uda się tego dokonać bezproblemowo. Drugi przed wgraniem, będzie musiał najpierw pobrać i zintegrować zmiany wprowadzone przez pierwszego programistę, a dopiero później ponowić próbę wysłania swoich na serwer. Taki rodzaj współpracy sprawdza się doskonale w Gitcie, tak samo jak funkcjonuje on w Subversion (lub każdym innym CVCS).

Jeżeli masz mały zespół, lub dobrze znacie pracę z jednym centralnym repozytorium w firmie lub zespole, możesz bez problemów kontynuować ten rodzaj pracy z Gitem. Po prostu załóż nowe repozytorium, nadaj każdej osobie z zespołu uprawnienia do wgrywania zmian (za pomocą komendy push); Git nie pozwoli na nadpisanie pracy jednego programisty przez innego. Jeżeli jeden z programistów sklonuje repozytorium, wprowadzi zmiany i będzie próbował wgrać je do głównego repozytorium, a w międzyczasie inny programista wgra już swoje zmiany, serwer odrzuci jego zmiany. Zostaną poinformowani że próbują wgrać zmiany (tzw. non-fast-forward) i że muszą najpierw pobrać je (fetch) i włączyć do swojego repozytorium (merge). Taki rodzaj współpracy jest atrakcyjny dla dużej ilości osób, ponieważ działa w taki sposób, w jaki przywykli oni pracować.

Przepływ pracy z osobą integrującą zmiany

Ponieważ Git powala na posiadanie wielu zdalnych repozytoriów, możliwy jest schemat pracy w którym każdy programista ma uprawnienia do zapisu do swojego własnego repozytorium oraz uprawnienia do odczytu do repozytorium innych osób w zespole. Ten scenariusz często zawiera jedno centralne - "oficjalne" repozytorium projektu. Aby wgrać zmiany do projektu, należy stworzyć publiczną kopię tego repozytorium i wgrać ("push") zmiany do niego. Następnie należy wysłać prośbę do opiekuna aby pobrał zmiany do głównego repozytorium. Może on dodać Twoje repozytorium jako zdalne, przetestować Twoje zmiany lokalnie, włączyć je do nowej gałęzi i następnie wgrać do repozytorium. Proces ten wygląda następująco (rys. 5-2):

  1. Opiekun projektu wgrywa zmiany do publicznego repozytorium.
  2. Programiści klonują to repozytorium i wprowadzają zmiany.
  3. Programista wgrywa zmiany do swojego publicznego repozytorium.
  4. Programista wysyła prośbę do opiekuna projektu, aby pobrał zmiany z jego repozytorium.
  5. Opiekun dodaje repozytorium programisty jako repozytorium zdalne i pobiera zmiany.
  6. Opiekun wgrywa włączone zmiany do głównego repozytorium.


Rysunek 5-2. Przepływ pracy z osobą integrującą zmiany.

To jest bardzo popularne podejście podczas współpracy przy pomocy stron takich jak GitHub, gdzie bardzo łatwo można stworzyć kopię repozytorium i wgrywać zmiany do niego aby każdy mógł je zobaczyć. jedną z głównych zalet takiego podejścia jest to, że możesz kontynuować pracę, a opiekun może pobrać Twoje zmiany w dowolnym czasie. Programiści nie muszą czekać na opiekuna, aż ten włączy ich zmiany, każdy z nich może pracować oddzielnie.

Przepływ pracy z dyktatorem i porucznikami

To jest wariant przepływu z wieloma repozytoriami. Zazwyczaj jest on używany w bardzo dużych projektach, z setkami programistów; najbardziej znanym przykładem może być jądro Linuksa. Kilkoro opiekunów jest wydelegowanych do obsługi wydzielonych części repozytorium; nazwijmy ich porucznikami. Wszyscy z nich mają jedną, główną osobę integrującą zmiany - znaną jako miłościwy dyktator. Repozytorium dyktatora jest wzorcowym, z którego wszyscy programiści pobierają zmiany. Cały proces działa następująco (rys. 5-3):

  1. Programiści pracują nad swoimi gałęziami tematycznymi, oraz wykonują "rebase" na gałęzi "master". Gałąź "master" jest tą pobraną od dyktatora.
  2. Porucznicy włączają ("merge") zmiany programistów do swojej gałęzi "master".
  3. Dyktator włącza ("merge") gałęzie "master" udostępnione przez poruczników do swojej gałęzi "master".
  4. Dyktator wypycha ("push") swoją gałąź master do głównego repozytorium, tak aby inni programiści mogli na niej pracować.


Rysunek 5-3. Przepływ pracy z miłościwym dyktatorem.

Ten rodzaj współpracy nie jest częsty w użyciu, ale może być użyteczny w bardzo dużych projektach, lub bardzo rozbudowanych strukturach zespołów w których lider zespołu może delegować większość pracy do innych i zbierać duże zestawy zmian przed integracją.

To są najczęściej stosowane przepływy pracy możliwe przy użyciu rozproszonego systemu takiego jak Git, jednak możesz zauważyć że istnieje w tym względzie duża dowolność, tak abyś mógł dostosować go do używanego przez siebie tryby pracy. Teraz gdy (mam nadzieję) możesz już wybrać sposób pracy który jest dla Ciebie odpowiedni, pokaże kilka konkretnych przykładów w jaki sposób osiągnąć odpowiedni podział ról dla każdego z opisanych przepływów.