Git
Chapters ▾ 1st Edition

.1 Git i inne systemy - Git i Subversion

Git i Subversion

Obecnie, większość projektów open-source i duża ilość projektów korporacyjnych używają Subversion do zarządzania kodem źródłowym. Jest to najpopularniejszy system kontroli wersji i jest w użyciu od prawie dekady. Jest również bardzo podobny do CVS, który przed nim, był najczęściej na świecie używanym systemem kontroli wersji.

Jedną z świetnych funkcjonalności Gita jest dwukierunkowa bramka do Subversion, nazywana git svn. To narzędzie pozwala Ci na używanie Gita jak normalnego klienta do serwera Subversion, możesz więc używać wszystkich lokalnych funkcjonalności Gita, aby potem wypchnąć zmiany do Subversion, tak jakbyś używał go lokalnie. Oznacza to, że możesz lokalnie tworzyć gałęzie i łączyć je, używać przechowalni, używać zmiany bazy i wybiórczego pobierania zmian itd, w czasie gdy inni programiści będą kontynuowali swoją pracę po staremu. Jest to dobry sposób na wprowadzenie Gita do środowiska korporacyjnego, zwiększając w ten sposób wydajność pracy, w czasie gdy będziesz lobbował za przeniesieniem infrastruktury na Gita w całości. Bramka Subversion, jest świetnym wprowadzeniem do świata DVCS.

Git svn

Podstawową komendą w Gitcie do wszystkich zadań łączących się z Subversion jest git svn. Wszystkie komendy je poprzedzasz. Przyjmuje ona sporo parametrów, nauczysz się więc tych najpopularniejszych na przykładach kilku małych przepływów pracy.

Warto zaznaczyć, że gdy używasz git svn współpracujesz z Subversion, który jest systemem mniej wyszukanym niż Git. Chociaż możesz z łatwością robić lokalne gałęzie i ich łączenie, generalnie najlepiej trzymać swoją historię zmian tak bardzo liniową jak to tylko możliwe, poprzez wykonywanie "rebase" i unikanie wykonywania rzeczy takich jak jednoczesne używanie zdalnego repozytorium Git.

Nie nadpisuj historii zmian i nie wypychaj zmian ponownie, nie wypychaj również jednocześnie do repozytorium Gita, aby współpracować z programistami. Subversion może mieć jedynie jedną liniową historię i bardzo łatwo wprowadzić go w błąd. Jeżeli pracujesz w zespole, w którym część osób używa SVN a inni Gita, upewnij się, że wszyscy używają serwera SVN do wymiany danych - w ten sposób życie będzie łatwiejsze.

Konfiguracja

Aby zademonstrować tą funkcjonalność, potrzebujesz zwykłego repozytorium SVN z możliwością zapisu. Jeżeli chcesz skopiować te przykłady, będziesz musiał mieć kopię tego testowego repozytorium. Aby zrobić do jak najprościej, użyj narzędzia svnsync, które jest dostępne w nowszych wersjach Subversion - powinno być dystrybuowane od wersji 1.4. Dla naszych testów, stworzyłem nowe repozytorium Subversion na serwisie Google code, zawierające część projektu protobuf, które jest narzędziem umożliwiającym kodowanie ustrukturyzowanych danych na potrzeby transmisji w sieci.

Na początek, musisz stworzyć nowe lokalne repozytorium Subversion:

$ mkdir /tmp/test-svn
$ svnadmin create /tmp/test-svn

Następnie, umożliw wszystkim użytkownikom na zmianę revprops - najłatwiej dodać skrypt pre-revprop-change, który zawsze zwraca wartość 0:

$ cat /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change
#!/bin/sh
exit 0;
$ chmod +x /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change

Możesz teraz zsynchronizować ten projekt na lokalny komputer poprzez wywołanie svnsync init z podanym repozytorium źródłowym i docelowym.

$ svnsync init file:///tmp/test-svn http://progit-example.googlecode.com/svn/

Ustawia to właściwości, tak aby można było uruchomić komendę "sync". Następnie możesz sklonować kod poprzez wywołanie

$ svnsync sync file:///tmp/test-svn
Committed revision 1.
Copied properties for revision 1.
Committed revision 2.
Copied properties for revision 2.
Committed revision 3.
...

Chociaż ta operacja może zająć zaledwie kilka minut, jeżeli będziesz próbował skopiować oryginalne repozytorium do innego zdalnego zamiast do lokalnego, cały proces może trwać nawet godzinę, bez względu na to, że jest tam mniej niż 100 commitów. Subversion musi sklonować każdą rewizję osobno i następnie wypchnąć ją ponownie do innego repozytorium - jest to strasznie nieefektywne, ale jest to jedyna łatwa droga aby to zrobić.

Pierwsze kroki

Teraz, gdy masz już lokalne repozytorium Subversion z uprawnieniami do zapisu, możesz zobaczyć jak się z nim pracuje. Rozpocznij za pomocą komendy git svn clone, która zaimportuje całe repozytorium Subversion do lokalnego repozytorium Gita. Pamiętaj że, jeżeli importujesz z prawdziwego zdalnego repozytorium, powinieneś podmienić file:///tmp/test-svn na adres URL tego repozytorium:

$ git svn clone file:///tmp/test-svn -T trunk -b branches -t tags
Initialized empty Git repository in /Users/schacon/projects/testsvnsync/svn/.git/
r1 = b4e387bc68740b5af56c2a5faf4003ae42bd135c (trunk)
   A  m4/acx_pthread.m4
   A  m4/stl_hash.m4
...
r75 = d1957f3b307922124eec6314e15bcda59e3d9610 (trunk)
Found possible branch point: file:///tmp/test-svn/trunk => \
  file:///tmp/test-svn /branches/my-calc-branch, 75
Found branch parent: (my-calc-branch) d1957f3b307922124eec6314e15bcda59e3d9610
Following parent with do_switch
Successfully followed parent
r76 = 8624824ecc0badd73f40ea2f01fce51894189b01 (my-calc-branch)
Checked out HEAD:
 file:///tmp/test-svn/branches/my-calc-branch r76

Uruchomienie tej komendy jest równoznaczne z dwiema komendami - git svn init oraz git svn fetch - wykonanymi na adresie URL który podałeś. Może to chwilę zająć. Testowy projekt ma tylko około 75 commitów, a kod nie jest duży, więc nie potrwa to długo. Jednak Git musi sprawdzić każdą wersję, po kolei i zapisać ją osobno. W projektach które mają setki lub tysiące commitów, może to zająć kilka godzin, a nawet dni.

Część -T trunk -b branches -t tags mówi Gitowi, że to repozytorium Subversion jest zgodne z przyjętymi konwencjami tworzenia gałęzi i tagów. Jeżeli inaczej nazwiesz swoje katalogi trunk, branches i tags, powinieneś zmienić te opcje. Ze względu na to, że jest to bardzo popularne podejście, możesz całą tą cześć zamienić opcją -s, która oznacza standardowy układ projektu i zakłada wszystkie te opcje. Poniższa komenda jest równoważna z poprzednią:

$ git svn clone file:///tmp/test-svn -s

W tym momencie, powinieneś mieć poprawne repozytorium Gita, które ma zaimportowane wszystkie gałęzie i tagi:

$ git branch -a
* master
 my-calc-branch
 tags/2.0.2
 tags/release-2.0.1
 tags/release-2.0.2
 tags/release-2.0.2rc1
 trunk

Warto zaznaczyć, że to narzędzie używa innego schematu nazw do zdalnych gałęzi. Kiedy klonujesz tradycyjne repozytorium Gita, otrzymujesz wszystkie gałęzie które były na tym zdalnym serwerze dostępne lokalnie, pod nazwami takimi jak origin/[gałąź] - poprzedzone nazwą zdalnego repozytorium. Jednakże, git svn zakłada że nie masz wielu zdalnych repozytoriów i zapisuje wszystkie swoje referencje wskazujące na zdalny serwer bez poprzedzania ich nazwą. Możesz użyć komendy show-ref, aby zobaczyć wszystkie referencje:

$ git show-ref
1cbd4904d9982f386d87f88fce1c24ad7c0f0471 refs/heads/master
aee1ecc26318164f355a883f5d99cff0c852d3c4 refs/remotes/my-calc-branch
03d09b0e2aad427e34a6d50ff147128e76c0e0f5 refs/remotes/tags/2.0.2
50d02cc0adc9da4319eeba0900430ba219b9c376 refs/remotes/tags/release-2.0.1
4caaa711a50c77879a91b8b90380060f672745cb refs/remotes/tags/release-2.0.2
1c4cb508144c513ff1214c3488abe66dcb92916f refs/remotes/tags/release-2.0.2rc1
1cbd4904d9982f386d87f88fce1c24ad7c0f0471 refs/remotes/trunk

Normalne repozytorium Gita wygląda tak jak to:

$ git show-ref
83e38c7a0af325a9722f2fdc56b10188806d83a1 refs/heads/master
3e15e38c198baac84223acfc6224bb8b99ff2281 refs/remotes/gitserver/master
0a30dd3b0c795b80212ae723640d4e5d48cabdff refs/remotes/origin/master
25812380387fdd55f916652be4881c6f11600d6f refs/remotes/origin/testing

Masz dwa zdalne serwery: jeden nazwany gitserver z gałęzią master; oraz drugi nazwany origin z dwiema gałęziami, master i testing.

Zauważ, jak w przykładowym imporcie stworzonym przez git svn wyglądają zdalne referencje, tagi zostały dodane jako zdalne gałęzie, a nie normalne tagi. Twój import Subversion wygląda tak, jakby miał dodany zdalny serwer pod nazwą "tags", który zawiera gałęzie.

Wgrywanie zmian do Subversion

Teraz gdy masz już działające repozytorium, możesz wprowadzić zmiany w projekcie i wypchnąć swoje commity do zdalnego serwera, używając Gita jako klienta SVN. Jeżeli zmodyfikujesz jeden z plików i commitniesz zmiany, będziesz miał je widoczne w lokalnym repozytorium Gita, ale nie istniejące na serwerze Subversion:

$ git commit -am 'Adding git-svn instructions to the README'
[master 97031e5] Adding git-svn instructions to the README
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

Następnie, powinieneś wypchnąć zmiany. Zauważ jak to zmienia sposób w jaki pracujesz w Subversion - możesz wprowadzić kilka commitów bez dostępu do sieci, a potem wypchnąć je wszystkie w jednym momencie do serwera Subversion. Aby wypchnąć na serwer Subversion, uruchamiasz komendę git svn dcommit:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   README.txt
Committed r79
    M   README.txt
r79 = 938b1a547c2cc92033b74d32030e86468294a5c8 (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk

Pobierze ona wszystkie commity które wprowadziłeś do kodu w stosunku do wersji znajdującej się na serwerze Subversion, wykona dla każdego z nich commit, a następnie przepisze Twój lokalny commit, tak aby zawierał unikalny identyfikator. Jest to bardzo ważne, ponieważ oznacza to, że wszystkie sumy SHA-1 dla tych commitów zostaną zmienione. Częściowo z tego względu, używanie zdalnych repozytoriów Gita jednocześnie z serwerem Subversion nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli spojrzysz na ostatni commit, zauważysz dodaną nową informację git-svn-id:

$ git log -1
commit 938b1a547c2cc92033b74d32030e86468294a5c8
Author: schacon <schacon@4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029>
Date:  Sat May 2 22:06:44 2009 +0000

  Adding git-svn instructions to the README

  git-svn-id: file:///tmp/test-svn/trunk@79 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029

Widać również, że suma SHA która oryginalnie rozpoczynała się od 97031e5, po commicie zaczyna się od 938b1a5. Jeżeli chcesz wypchnąć zmiany zarówno do serwera Git jak i Subversion, musisz najpierw wykonać dcommit do serwera Subversion, ponieważ ta akcja zmieni dane commitów.

Pobieranie nowych zmian

Jeżeli współpracujesz z innymi programistami, a jeden z Was w pewnym momencie wypchnie jakieś zmiany, drugi może napotkać konflikt podczas próby wypchnięcia swoich zmian. Ta zmiana będzie odrzucona, do czasu włączenia tamtych. W git svn, wygląda to tak:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
Merge conflict during commit: Your file or directory 'README.txt' is probably \
out-of-date: resource out of date; try updating at /Users/schacon/libexec/git-\
core/git-svn line 482

Aby rozwiązać tą sytuację, możesz uruchomić git svn rebase, która pobiera z serwera wszystkie zmiany których jeszcze nie masz, a następnie nakłada Twoje zmiany na te który były na serwerze:

$ git svn rebase
    M   README.txt
r80 = ff829ab914e8775c7c025d741beb3d523ee30bc4 (trunk)
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: first user change

Teraz, wszystkie Twoje zmiany są nałożone na górze tego co jest na serwerze Subversion, możesz więc z powodzeniem wykonać dcommit:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   README.txt
Committed r81
    M   README.txt
r81 = 456cbe6337abe49154db70106d1836bc1332deed (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk

Warto zapamiętać, że inaczej niż w Gitcie, który wymaga abyś włączył zmiany z serwera których nie masz lokalnie przez każdym ich wypchnięciem, git svn wymaga abyś to zrobił, tylko w sytuacji gdy zmiana powoduje konflikt. Jeżeli ktoś inny wypchnie zmiany wprowadzone w jednym pliku, a Ty w innym, komenda dcommit zadziała poprawnie:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   configure.ac
Committed r84
    M   autogen.sh
r83 = 8aa54a74d452f82eee10076ab2584c1fc424853b (trunk)
    M   configure.ac
r84 = cdbac939211ccb18aa744e581e46563af5d962d0 (trunk)
W: d2f23b80f67aaaa1f6f5aaef48fce3263ac71a92 and refs/remotes/trunk differ, \
 using rebase:
:100755 100755 efa5a59965fbbb5b2b0a12890f1b351bb5493c18 \
 015e4c98c482f0fa71e4d5434338014530b37fa6 M  autogen.sh
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Nothing to do.

Warto to zapamiętać, że wynikiem będzie projekt w stanie, w którym nie istniał on na żadnym z Twoich komputerów w czasie wypychania zmian. Jeżeli zmiany nie są kompatybilne, ale nie powodują konfliktu, możesz otrzymać błędy trudne do zdiagnozowania. Jest to inne podejście, niż to znane z Gita - w nim, możesz w pełni przetestować projekt lokalnie, przed upublicznieniem zmian, podczas gdy w SVN, nigdy nie możesz być pewien czy stan projektu przed commitem i po nim są identyczne.

Powinieneś również uruchamiać tę komendę, aby pobierać zmiany z serwera Subversion, nawet jeżeli nie jesteś jeszcze gotowy do zapisania swoich. Możesz uruchomić git svn fetch, aby pobrać nowe dane, git svn rebase zrobi to samo, jednak również nałoży Twoje lokalne modyfikacje.

$ git svn rebase
    M   generate_descriptor_proto.sh
r82 = bd16df9173e424c6f52c337ab6efa7f7643282f1 (trunk)
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Fast-forwarded master to refs/remotes/trunk.

Uruchamianie git svn rebase co jakiś czas, pozwoli Ci upewnić się, że masz aktualną wersję projektu. Musisz jednak być pewien, że masz niezmodyfikowany katalog roboczy w czasie uruchamiania tej komendy. Jeżeli masz jakieś lokalne zmiany, musisz albo użyć schowka w celu ich zapisania, albo tymczasowo commitnąć je zanim uruchomisz git svn rebase - w przeciwnym wypadku, komenda zatrzyma się, jeżeli zobaczy że wykonanie "rebase" będzie skutkowało konfliktem.

Problemy z gałęziami Gita

Jak już przyzwyczaisz się do pracy z Gitem, z pewnością będziesz tworzył gałęzie tematyczne, pracował na nich, a następnie włączał je. Jeżeli wypychasz zmiany do serwera Subversion za pomocą komendy git svn, możesz chcieć wykonać "rebase" na wszystkich swoich zmianach włączając je do jednej gałęzi, zamiast łączyć gałęzie razem. Powodem takiego sposobu działania jest to, że Subversion ma liniową historię i nie obsługuje łączenia zmian w taki sposób jak Git, więc git svn będzie podążał tylko za pierwszym rodzicem podczas konwertowania migawki do commitu Subversion.

Załóżmy, że Twoja historia wygląda tak: stworzyłeś gałąź experiment, wykonałeś dwa commity, a następnie włączyłeś je do master. Kiedy wykonasz dcommit, zobaczysz wynik taki jak:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   CHANGES.txt
Committed r85
    M   CHANGES.txt
r85 = 4bfebeec434d156c36f2bcd18f4e3d97dc3269a2 (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk
COPYING.txt: locally modified
INSTALL.txt: locally modified
    M   COPYING.txt
    M   INSTALL.txt
Committed r86
    M   INSTALL.txt
    M   COPYING.txt
r86 = 2647f6b86ccfcaad4ec58c520e369ec81f7c283c (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk

Uruchamianie dcommit na gałęzi z połączoną historią działa poprawnie, z wyjątkiem tego, że patrząc na historię w Gitcie, zobaczysz że nie nadpisał on żadnego commitów które wykonałeś w gałęzi experiment - zamiast tego, wszystkie te zmiany pojawiły się w pojedynczym commicie SVN.

Kiedy ktoś inny sklonuje te zmiany, zobaczy tylko jeden commit z włączonymi do niego wszystkimi zmianami; nie zobaczy danych wskazujących na to, skąd dany commit przyszedł, ani kiedy został wprowadzony.

Gałęzie w Subversion

Tworzenie gałęzi w Subversion nie działa tak samo jak w Gitcie; jeżeli możesz postaraj się unikać ich, będzie to najlepsze. Możesz jednak stworzyć i zapisać zmiany do gałęzi w Subversion za pomocą git svn.

Tworzenie nowej gałęzi w SVN

Aby stworzyć nową gałąź w Subversion, uruchom komendę git svn branch [nazwagałęzi]:

$ git svn branch opera
Copying file:///tmp/test-svn/trunk at r87 to file:///tmp/test-svn/branches/opera...
Found possible branch point: file:///tmp/test-svn/trunk => \
 file:///tmp/test-svn/branches/opera, 87
Found branch parent: (opera) 1f6bfe471083cbca06ac8d4176f7ad4de0d62e5f
Following parent with do_switch
Successfully followed parent
r89 = 9b6fe0b90c5c9adf9165f700897518dbc54a7cbf (opera)

Jest to odpowiednik komendy svn copy trunk branches/opera z Subversion, która wykonywana jest po stronie serwera Subversion. Trzeba zauważyć, że nie przełączy ona Cię na tą gałąź; jeżeli wykonasz commit w tym momencie, pójdzie on do trunk na serwerze, a nie opera.

Zmienianie aktywnych gałęzi

Git znajduje gałąź do której idą dane z dcommit, poprzez sprawdzenie ostatniej zmiany w każdej z gałęzi Subversion w Twojej historii - powinieneś mieć tylko jedną i powinna ona być tą ostatnią, zawierającą git-svn-id w historii obecnej gałęzi.

Jeżeli chcesz pracować na więcej niż jednej gałęzi jednocześnie, możesz ustawić lokalne gałęzie dla dcommit na konkretne gałęzie Subversion poprzez utworzenie ich z pierwszego commita Subversion dla tej gałęzi. Jeżeli chcesz stworzyć gałąź opera na której będziesz mógł oddzielnie pracować, uruchom:

$ git branch opera remotes/opera

Teraz, gdy zechcesz włączyć gałąź opera do trunk (czyli swojej gałęzi master), możesz to zrobić za pomocą zwykłego git merge. Ale musisz podać opisową treść komentarza (za pomocą -m), lub komentarz zostanie ustawiony na "Merge branch opera", co nie jest zbyt użyteczne.

Zapamiętaj, że pomimo tego, że używasz git merge do tej operacji, a łączenie będzie prostsze niż byłoby w Subversion (ponieważ Git automatycznie wykryje prawidłowy punkt wyjściowy podczas łączenia), nie jest to zwykłe zatwierdzenie Git merge. Musisz wypchnąć te dane z powrotem do serwera Subversion, który nie potrafi obsłużyć zmian mających więcej niż jednego rodzica; więc, po wypchnięciu, będzie on wyglądał jak pojedynczy commit z złączonymi wszystkimi zmianami z tej gałęzi. Po włączeniu zmian z jednej gałęzi do drugiej, nie możesz w łatwy sposób wrócić i kontynuować pracy, jak przywykłeś to robić w Gitcie. Komenda dcommit którą uruchamiasz, kasuje wszystkie informacje mówiące o tym, którą gałąź włączyłeś, więc kolejne próby włączenie zmian będę błędne - komenda dcommit sprawia, że git merge wygląda tak, jakbyś uruchomił git merge --squash. Niestety, nie ma dobrego sposobu na ominięcie tego problemu - Subversion nie może zachować tych informacji, więc zawsze będziesz ograniczony tym co Subversion może zaoferować, w projektach w których używasz go jako swojego serwera. Aby uniknąć tych problemów, powinieneś usunąć lokalną gałąź (w tym wypadku opera) po włączeniu jej do trunka.

Komendy Subversion

git svn dodaje kilka komend ułatwiających przejście na Gita, poprzez umożliwienie używania funkcjonalności podobnych do tych, do których przywykłeś w Subversion. Poniżej zobaczysz kilka komend, które umożliwią Ci pracę z Subversion po staremu.

Historia zmian taka jak w SVN

Jeżeli przywykłeś do Subversion i chciałbyś zobaczyć historię projektu w takim samym stylu jak SVN ją pokazuje, możesz uruchomić komendę git svn log, aby przedstawić ją w ten sposób:

$ git svn log
------------------------------------------------------------------------
r87 | schacon | 2009-05-02 16:07:37 -0700 (Sat, 02 May 2009) | 2 lines

autogen change

------------------------------------------------------------------------
r86 | schacon | 2009-05-02 16:00:21 -0700 (Sat, 02 May 2009) | 2 lines

Merge branch 'experiment'

------------------------------------------------------------------------
r85 | schacon | 2009-05-02 16:00:09 -0700 (Sat, 02 May 2009) | 2 lines

updated the changelog

Powinieneś wiedzieć o dwóch ważnych rzeczach związanych z git svn log. Po pierwsze, działa on w trybie offline, inaczej niż prawdziwa komenda svn log, która odpytuje się serwera Subversion o dane. Po drugie, pokazuje ona tylko zmiany które zostały zapisane na serwerze Subversion. Lokalne commity, których nie wypchnąłeś przez dcommit nie pokażą się; jak również commity które inne osoby w międzyczasie wprowadziły. Pokazuje ona ostatnio znany stan, który jest na serwerze Subversion.

Adnotacje SVN

Tak jak komenda git svn log symuluje działanie svn log w trybie bez dostępu do sieci, możesz otrzymać równoważny wynik svn annotate poprzez uruchomienie git svn blame [PLIK]. Wygląda on tak:

$ git svn blame README.txt
 2  temporal Protocol Buffers - Google's data interchange format
 2  temporal Copyright 2008 Google Inc.
 2  temporal http://code.google.com/apis/protocolbuffers/
 2  temporal
22  temporal C++ Installation - Unix
22  temporal =======================
 2  temporal
79  schacon Committing in git-svn.
78  schacon
 2  temporal To build and install the C++ Protocol Buffer runtime and the Protocol
 2  temporal Buffer compiler (protoc) execute the following:
 2  temporal

Znowu, nie pokaże on zmian które zrobiłeś lokalnie w Gitcie, lub które zostały wypchnięte na serwer Subversion w międzyczasie.

Informacje o serwerze SVN

Możesz również otrzymać takie same informacje jak te pokazywane przez svn info, po uruchomieniu git svn info:

$ git svn info
Path: .
URL: https://schacon-test.googlecode.com/svn/trunk
Repository Root: https://schacon-test.googlecode.com/svn
Repository UUID: 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029
Revision: 87
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: schacon
Last Changed Rev: 87
Last Changed Date: 2009-05-02 16:07:37 -0700 (Sat, 02 May 2009)

Ta komenda, tak samo jak blame i log działa w trybie offline, pokazuje również tylko dane, które są zgodne ze stanem otrzymanym podczas ostatniej komunikacji z serwerem Subversion.

Ignorowanie tego co ignoruje Subversion

Gdy sklonujesz repozytorium Subversion, które ma ustawione właściwości svn:ignore, będziesz chciał ustawić analogiczne wpisy w .gitignore, tak abyś nie zatwierdzał plików których nie powinieneś. git svn ma dwie komendy które są przy tym pomocne. Pierwszą z nich jest git svn create-ignore, która automatycznie tworzy odpowiednie pliki .gitignore za Ciebie, tak aby Twój kolejny commit mógł je uwzględniać:

Drugą komendą jest git svn show-ignore, wypisująca na ekran linie które musisz umieścić w pliku .gitignore, możesz więc przekierować jej wynik do pliku zawierającego wykluczenia:

$ git svn show-ignore > .git/info/exclude

W ten sposób, nie zaśmiecasz swojego projektu plikami .gitignore. Jest to dobra opcja, jeżeli jesteś jedyną osobą korzystającą z Gita w zespole używającym Subversion, a Twoi koledzy nie chcą mieć plików .gitignore w kodzie projektu.

Podsumowanie Git-Svn

Narzędzia dostarczane przez git svn są przydatne, jeżeli musisz używać serwera Subversion, lub jeżeli są inne przesłanki, które zmuszają Cię do tego. Powinieneś patrzeć na tę komendę jak na ograniczonego Gita, lub inaczej będziesz natrafiał na kłopotliwe dla innych programistów problemy. Aby napotykać ich jak najmniej, trzymaj się tych zasad:

 • Utrzymuj liniową historię projektu Git, która nie zawiera zmian łączących wprowadzonych przez git merge. Zmieniaj bazę (ang. "rebase") dla prac które były wykonywane poza główną linią projektu podczas włączania; nie wykonuj "merge" na nich.
 • Nie ustawiaj i nie współpracuj na oddzielnym serwerze Gita. Przyśpieszy to klonowanie projektu dla nowych programistów, jednak pamiętaj, aby nie wypychać do niego zmian które nie mają ustawionego git-svn-id. Możesz dodać skrypt pre-receive, który będzie sprawdzał każdą treść komentarza czy posiada ona git-svn-id i w przeciwnym wypadku odrzucał zmiany które go nie mają.

Jeżeli będziesz postępował zgodnie z tymi wskazówkami, praca z repozytoriami Subversion będzie bardziej znośna. Jednak, jeżeli możliwe jest przeniesienie się na prawdziwy serwer Gita, powinieneś to zrobić, a cały zespół jeszcze więcej na tym skorzysta.