Git
Chapters ▾ 1st Edition

.3 Narzędzia Gita - Schowek

Schowek

Często, gdy pracujesz nad jakąś częścią swojego projektu i są w nim wprowadzone zmiany, chciałbyś przełączyć się na inną gałąź, aby popracować nad inną funkcjonalnością. Problem w tym, że nie chcesz commitować zmian które są tylko częściowo wprowadzone, tylko po to abyś mógł do nich wrócić później. Rozwiązaniem tego problemu jest komenda git stash.

Podczas dodawania do schowka, pobrane zostaną zmiany które są w obecnym katalogu - czyli pliki które są śledzone i zostały zmodyfikowane oraz dodane do przechowalni - i zapisane zostaną w nim, tak aby mogły być ponownie użyte w dowolnym momencie.

Zapisywanie Twojej pracy w schowku

W celu zaprezentowania jak to działa, w projekcie nad którym obecnie pracujesz, wprowadzisz zmiany w kilku plikach i dodasz jeden z nich do przechowalni. Jeżeli uruchomisz komendę git status, zobaczysz następujący wynik:

$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   modified:  index.html
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  lib/simplegit.rb
#

Teraz chcesz zmienić gałęzie, ale nie chcesz commitować tego nad czym pracowałeś do tej pory, więc dodasz te zmiany do przechowalni. Aby zapisać je w przechowalni, uruchom git stash:

$ git stash
Saved working directory and index state \
 "WIP on master: 049d078 added the index file"
HEAD is now at 049d078 added the index file
(To restore them type "git stash apply")

Twój katalog roboczy jest teraz w stanie niezmienionym:

$ git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean

W tej chwili, możesz bez problemu przejść na inną gałąź i rozpocząć pracę nad innymi zmianami; Twoje poprzednie modyfikacje zapisane są w przechowalni. Aby zobaczyć listę zapisanych zmian w przechowalni, użyj komendy git stash list:

$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file
stash@{1}: WIP on master: c264051... Revert "added file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5... added number to log

W powyższym przykładzie, dwie poprzednie zmiany również zostały zapisane, masz więc dostęp do łącznie trzech. Możesz ponownie nałożyć tą którą ostatnio stworzyłeś, przy użyciu komendy widocznej w tekście pomocy do komendy stash: git stash apply. Jeżeli chcesz nałożyć jedną ze starszych zmian, wskazujesz ją poprzez nazwę w taki sposób: git stash apply stash@{2}. Jeżeli nie podasz nazwy, Git założy najnowszą i spróbuje ją zintegrować:

$ git stash apply
# On branch master
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  index.html
#   modified:  lib/simplegit.rb
#

Możesz zauważyć, że Git zmodyfikował pliki które nie były zatwierdzone w czasie zapisywania w schowku. W tej sytuacji, miałeś niezmodyfikowany katalog roboczy, w chwili, gdy próbowałeś zaaplikować zmiany ze schowka na tą samą gałąź na której je stworzyłeś; jednak nie musisz mieć niezmodyfikowanego katalogu, ani nie musisz pracować na tej samej gałęzi, aby poprawnie zaaplikować zmiany ze schowka. Możesz zapisać w ten sposób zmiany w jednej gałęzi, zmienić gałąź na inną i spróbować nałożyć je. Możesz również mieć wprowadzone zmiany i zmodyfikowane pliki w czasie, gdy będziesz próbował nałożyć zmiany - Git pozwoli Ci na rozwiązanie ewentualnych konfliktów, jeżeli zmiany nie będą mogły się czysto połączyć.

Zmiany na Twoich plikach zostały ponownie nałożone, ale plik który poprzednio był w przechowalni, teraz nie jest. Aby go dodać, musisz uruchomić git stash apply z parametrem --index, w celu ponownego dodania zmian do przechowalni. Jeżeli uruchomiłeś ją, otrzymasz w wyniku oryginalny stan:

$ git stash apply --index
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   modified:  index.html
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  lib/simplegit.rb
#

Opcja "apply" próbuje tylko zintegrować zapisane zmiany - będziesz nadal miał je na liście zmian w schowku. Aby je usunąć, uruchom git stash drop z nazwą zmiany którą chcesz usunąć:

$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file
stash@{1}: WIP on master: c264051... Revert "added file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5... added number to log
$ git stash drop stash@{0}
Dropped stash@{0} (364e91f3f268f0900bc3ee613f9f733e82aaed43)

Możesz również uruchomić git stash pop, aby nałożyć ostatnio zapisane zmiany ze schowka, a następnie usunąć je z listy zmian.

Cofanie zmian nałożonych ze schowka

Może się zdarzyć sytuacja, w której nałożysz zmiany ze schowka, wprowadzisz jakieś inne zmiany, aby potem zechcesz cofnąć zmiany które zostały wprowadzone ze schowka. Git nie udostępnia komendy git unapply, ale można to osiągnąć poprzez pobranie wprowadzonych zmian i nałożenie ich w od tyłu:

$ git stash show -p stash@{0} | git apply -R

Ponownie, jeżeli nie wskażesz schowka, Git założy najnowszy:

$ git stash show -p | git apply -R

Możesz chcieć stworzyć alias i dodać komendę stash-unapply do Gita. Na przykład tak:

$ git config --global alias.stash-unapply '!git stash show -p | git apply -R'
$ git stash apply
$ #... work work work
$ git stash-unapply

Tworzenie gałęzi ze schowka

Jeżeli zapiszesz w schowku zmiany, zostawisz je na jakiś czas i będziesz kontynuował pracę na tej samej gałęzi, możesz napotkać problem z ich ponownym nałożeniem. Jeżeli nakładane zmiany, będą dotyczyły plików które zdążyłeś zmienić dojdzie do konfliktu, który będziesz musiał ręcznie rozwiązać. Jeżeli chcesz poznać łatwiejszy sposób na sprawdzenie zmian ze schowka, uruchom git stash branch, komenda ta stworzy nową gałąź, pobierze ostatnią wersję plików, nałoży zmiany ze schowka, oraz usunie zapisany schowek jeżeli wszystko odbędzie się bez problemów:

$ git stash branch testchanges
Switched to a new branch "testchanges"
# On branch testchanges
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   modified:  index.html
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  lib/simplegit.rb
#
Dropped refs/stash@{0} (f0dfc4d5dc332d1cee34a634182e168c4efc3359)

Jest to bardzo pomocny skrót do odzyskiwania zapisanych w schowku zmian i kontynuowania pracy w nowej gałęzi.