Git
Chapters ▾ 1st Edition

.4 Pierwsze kroki - Instalacja Git

Instalacja Git

Czas rozpocząć pracę z Git. Pierwszym krokiem jest instalacja. Można ją przeprowadzić na różne sposoby; po pierwsze można zainstalować Git ze źródeł, po drugie - można skorzystać z pakietu binarnego dla konkretnej platformy.

Instalacja ze źródeł

Jeśli masz taką możliwość, korzystne jest zainstalowanie Git ze źródeł, ponieważ w ten sposób dostajesz najnowszą wersję. Każda wersja Git zawiera zwykle użyteczne zmiany w interfejsie, zatem chęć skorzystania z najnowszych funkcji stanowi zwykle najlepszy powód by skompilować samodzielnie własną wersję Git. Jest to istotne także z tego powodu, że wiele dystrybucji Linuksa posiada stare wersje pakietów; zatem jeśli nie korzystasz z najświeższej dystrybucji, albo nie aktualizujesz jej nowszymi pakietami, instalacja ze źródeł to najlepsza metoda.

Aby zainstalować Git, potrzebne są następujące biblioteki: curl, zlib, openssl, expat oraz libiconv. Przykładowo, jeśli korzystasz z systemu, który posiada narzędzie yum (np. Fedora) lub apt-get (np. system oparty na Debianie), możesz skorzystać z następujących poleceń w celu instalacji zależności:

$ yum install curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel zlib-devel

$ apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext \
  libz-dev libssl-dev

Gdy wszystkie wymagane zależności zostaną zainstalowane, możesz pobrać najnowszą wersję Git ze strony:

http://git-scm.com/download

A następnie skompilować i zainstalować Git:

$ tar -zxf git-1.6.0.5.tar.gz
$ cd git-1.6.0.5
$ make prefix=/usr/local all
$ sudo make prefix=/usr/local install

Po instalacji masz również możliwość pobrania Git za pomocą samego Git:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

Instalacja w systemie Linux

Jeśli chcesz zainstalować Git w systemie Linux z wykorzystaniem pakietów binarnych, możesz to zrobić w standardowy sposób przy użyciu narzędzi zarządzania pakietami, specyficznych dla danej dystrybucji. Jeśli korzystasz z Fedory, możesz użyć narzędzia yum:

$ yum install git-core

Jeśli korzystasz z dystrybucji opartej na Debianie (np. Ubuntu), użyj apt-get:

$ apt-get install git

Instalacja na komputerze Mac

Istnieją dwa proste sposoby instalacji Git na komputerze Mac. Najprostszym z nich jest użycie graficznego instalatora, którego można pobrać z witryny SourceForge (patrz Ekran 1-7):

http://sourceforge.net/projects/git-osx-installer/


Rysunek 1-7. Instalator Git dla OS X.

Innym prostym sposobem jest instalacja Git z wykorzystaniem MacPorts (http://www.macports.org). Jeśli masz zainstalowane MacPorts, zainstaluj Git za pomocą

$ sudo port install git-core +svn +doc +bash_completion +gitweb

Nie musisz instalować wszystkich dodatków, ale dobrym pomysłem jest dołączenie +svn w razie konieczności skorzystania z Git podczas pracy z repozytoriami Subversion (patrz Rozdział 8).

Instalacja w systemie Windows

Instalacja Git w systemie Windows jest bardzo prosta. Projekt msysGit posiada jedną z najprostszych procedur instalacji. Po prostu pobierz program instalatora z witryny GitHub i uruchom go:

http://msysgit.github.com/

Po instalacji masz dostęp zarówno do wersji konsolowej, uruchamianej z linii poleceń (w tym do klienta SSH, który przyda się jeszcze później) oraz do standardowego GUI.