Git
Chapters ▾ 1st Edition

.8 Mechanizmy wewnętrzne w Git - Podsumowanie

Podsumowanie

Powinieneś już dość dobrze wiedzieć co Git robi w tle, oraz w pewnym stopniu, w jaki sposób jest to zaimplementowane. Ten rozdział objął kilka niskopoziomowych komend - typu plumbing, komend które są działają na niższym poziomie i są prostsze niż komendy normalnie dostępne dla użytkownika i opisane w pozostałej części książki. Zrozumienie w jaki sposób Git działa powinno ułatwić Ci pisanie własnych komend i skryptów, ułatwiając tym samym pracę.

Git jako system plików ukierunkowany na treść jest bardzo potężnym narzędziem, które może robić znacznie więcej niż tylko zadania związane z kontrolą wersji. Mam nadzieję, że użyjesz tej nowo nabytej wiedzy o wewnętrznych mechanizmach Gita podczas implementacji swojej własnej aplikacji i będziesz czuł się komfortowo podczas używania go w sposób bardziej zaawansowany.