Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.5 Začetek - Namestitev Gita

Namestitev Gita

Preden začnete uporabljati Git, ga morate narediti na voljo na svojem računalniku. Četudi je že nameščen, ga je verjetno dobra ideja posodobiti na zadnjo verzijo. Namestite ga lahko kot paket ali preko drugega namestitvenega programa, ali pa prenesete izvorno kodo in ga prevedete sami.

Opomba

Ta knjiga je bila napisana z uporabo verzije Git 2. Ker je Git precej odličen pri ohranjanju združljivosti za nazaj, bi morala ustrezno delovati katerakoli zadnja verzija. Čeprav bi morala večina ukazov, ki jih uporabljamo, delovati celo v starejših verzijah Gita, nekateri od njih pa lahko ne delujejo ali delujejo nekoliko drugače.

Namestitev na Linux

Če želite namestiti osnovna orodja Git na Linux preko binarnega namestitvenega programa, lahko to v splošnem naredite preko orodja upravljalnika paketov, ki prihaja z vašo distribucijo. Če ste na Fedori (ali kateri koli tesno povezani distribuciji, ki temelji na RPM, kot sta RHEL ali CentOS), lahko uporabite dnf:

$ sudo dnf install git-all

Če ste na distribuciji osnovani na Debianu, kot je Ubuntu, poskusite apt:

$ sudo apt install git-all

Za več možnosti so na voljo navodila za namestitev na nekaj različnih okusih Unix-a na spletni strani Git, na https://git-scm.com/download/linux.

Namestitev na macOS

Na voljo je nekaj načinov za namestitev Gita na macOS. Najenostavnejše je verjetno namestiti orodja ukazne vrstice Xcode. Na Mavericks (10.9) ali novejših verzijah lahko to naredite enostavno s poskusom pogona git v Terminalu takoj na začetku.

$ git --version

Če ga še nimate nameščenega, vas bo pozval za namestitev.

Če želite bolj posodobljeno verzijo, ga lahko namestite tudi preko binarnega namestitvenega programa. Namestitveni program Git za macOS je vzdrževan in na voljo za prenos na spletni strani Git na https://git-scm.com/download/mac.

Namestitveni program Git macOS
Slika 7. Namestitveni program Git macOS

Namestitev na Windows

Na voljo je tudi nekaj načinov namestitve Gita na Windows. Najbolj uradna različica je na voljo za prenos na spletni strani Git. Enostavno obiščite https://git-scm.com/download/win in prenos se bo avtomatsko začel. Bodite pozorni, saj se ta projekt imenuje Git for Windows, ki je ločen od samega Gita; za več informacij o njem, pojdite na https://gitforwindows.org.

Da dobite avtomatizirano namestitev, lahko uporabite Paket Git Chocolatey. Bodite pozorni, saj paket Chocolatey vzdržuje skupnost.

Namestitev iz izvorne kode

Nekaterim uporabnikom bo morda uporabnejše namestiti Git iz izvorne kode, saj dobijo najnovejšo verzijo. Binarni namestitveni program je lahko nekoliko zadaj, čeprav kot je Git postal zrel v zadnjih nekaj letih, to naredi manj razlik.

Če želite namestiti Git iz izvorne kode, morate imeti naslednje knjižnice, od katerih je Git odvisen: autotools, curl, zlib, openssl, expat in libiconv. Na primer, če ste na sistemu, ki ima dnf (kot je Fedora) ali apt-get (kot je sistem osnovan na Debianu), lahko uporabite enega izmed sledečih ukazov za namestitev minimalnih odvisnosti za prevajanje in namestitev zagonskih datotek Git:

$ sudo dnf install dh-autoreconf curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel perl-devel zlib-devel
$ sudo apt-get install dh-autoreconf libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev \
  gettext libz-dev libssl-dev

Da lahko dodate dokumentacijo v različnih formatih (doc, html, info), so zahtevane naslednje odvisnosti:

$ sudo dnf install asciidoc xmlto docbook2X
$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x
Opomba

Uporabniki RHEL in derivatov RHEL, kot sta CentOS in Scientific Linux, bodo morali za prenos paketa docbook2X, omogočiti repozitorij EPEL.

Če uporabljate distribucijo osnovano na Debianu (Debian/Ubuntu/derivati Ubuntuja), morate imeti tudi paket install-info:

$ sudo apt-get install install-info

Če uporabljate distribucijo osnovano na RPM (Fedora/RHEL/derivati RHEL), morate imeti tudi paket getopt (ki je že nameščen na distribucijah osnovanih na Debianu):

$ sudo dnf install getopt

Prav tako morate izvesti naslednje, če uporabljate Fedora/RHEL/derivate RHEL:

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

zaradi razlik v binarnih imenih.

Ko imate vse potrebne odvisnosti, lahko nadaljujete in vzamete zadnjo označeno izdajo paketa (tarball) iz več mest. Lahko ga dobite preko kernel.org strani na https://www.kernel.org/pub/software/scm/git, ali zrcalne slike na spletni strani GitHub na https://github.com/git/git/tags. V splošnem je nekoliko jasnejše, kaj je zadnja verzija na strani GitHub, vendar stran kernel.org ima tudi podpis izdaj, če želite preveriti svoj prenos.

Nato prevedite in namestite:

$ tar -zxf git-2.8.0.tar.gz
$ cd git-2.8.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info

Ko je to urejeno, lahko dobite posodobitve Git preko samega Gita:

$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
scroll-to-top