Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.10 Narzędzia Gita - Debugowanie z Gitem

Debugowanie z Gitem

Git udostępnia również kilka narzędzi, które pomogą Ci znaleźć przyczyny problemów w projekcie. Ponieważ Git został zaprojektowany do działania z projektami niemal każdej wielkości, te narzędzia są całkiem podstawowe, ale często pomogą Ci znaleźć błąd, lub sprawcę kiedy sprawy nie idą po Twojej myśli.

Adnotacje plików

Jeżeli namierzasz błąd w swoim kodzie i chcesz wiedzieć kiedy został on wprowadzony i z jakiego powodu, adnotacje do plików są często najlepszym z narzędzi. Pokazuje ona który commit był tym który jako ostatni modyfikował dany każdą z linii w pliku. Jeżeli więc, zobaczysz że jakaś metoda w Twoim kodzie jest błędna, możesz zobaczyć adnotacje związane z tym plikiem za pomocą git blame i otrzymać wynik z listą osób które jako ostatnie modyfikowały daną linię. Ten przykład używa opcji -L, aby ograniczyć wynik do linii od 12 do 22:

$ git blame -L 12,22 simplegit.rb
^4832fe2 (Scott Chacon 2008-03-15 10:31:28 -0700 12) def show(tree = 'master')
^4832fe2 (Scott Chacon 2008-03-15 10:31:28 -0700 13)  command("git show #{tree}")
^4832fe2 (Scott Chacon 2008-03-15 10:31:28 -0700 14) end
^4832fe2 (Scott Chacon 2008-03-15 10:31:28 -0700 15)
9f6560e4 (Scott Chacon 2008-03-17 21:52:20 -0700 16) def log(tree = 'master')
79eaf55d (Scott Chacon 2008-04-06 10:15:08 -0700 17)  command("git log #{tree}")
9f6560e4 (Scott Chacon 2008-03-17 21:52:20 -0700 18) end
9f6560e4 (Scott Chacon 2008-03-17 21:52:20 -0700 19)
42cf2861 (Magnus Chacon 2008-04-13 10:45:01 -0700 20) def blame(path)
42cf2861 (Magnus Chacon 2008-04-13 10:45:01 -0700 21)  command("git blame #{path}")
42cf2861 (Magnus Chacon 2008-04-13 10:45:01 -0700 22) end

Zauważ, że pierwszym polem jest częściowa suma SHA-1 commitu który jako ostatni modyfikował daną linię. Następne dwie wartości zostały pobrane z commita – nazwa autora i data – możesz więc z łatwością zobaczyć kto i kiedy modyfikował daną linię. Po tym pokazany jest numer linii i zawartość pliku. Zauważ również że commit ^4832fe2 oznacza linie które były w pierwotnym pliku. Ten commit to ten, który dodał jako pierwszy ten plik do projektu, a te linie nie zostały zmienione od tego czasu. Jest to troszkę mylące, ponieważ do teraz widziałeś przynajmniej trzy różne sposoby w jakich Git używa znaku ^ do zmiany sumy SHA, ale tutaj właśnie to to oznacza.

Inną świetną rzeczą w Gitcie jest to, że nie śledzi on zmian nazw plików jawnie. Zapisuje migawkę i następnie próbuje znaleźć pliki którym zmieniono nazwy. Interesujące jest również to, że możesz poprosić go, aby znalazł wszystkie zmiany nazw. Jeżeli dodasz opcję -C do git blame, Git przeanalizuje plik i spróbuje znaleźć z jakiego pliku dana linia pochodzi, jeżeli miał on skopiowany z innego miejsca. Ostatnio przepisywałem plik GITServerHandler.m do kilku osobnych plików, z których jednym był GITPackUpload.m. Wykonując blame na GITPackUpload.m z opcją -C, mogliśmy zobaczyć skąd pochodziły poszczególne części kodu:

$ git blame -C -L 141,153 GITPackUpload.m
f344f58d GITServerHandler.m (Scott 2009-01-04 141)
f344f58d GITServerHandler.m (Scott 2009-01-04 142) - (void) gatherObjectShasFromC
f344f58d GITServerHandler.m (Scott 2009-01-04 143) {
70befddd GITServerHandler.m (Scott 2009-03-22 144)     //NSLog(@"GATHER COMMI
ad11ac80 GITPackUpload.m  (Scott 2009-03-24 145)
ad11ac80 GITPackUpload.m  (Scott 2009-03-24 146)     NSString *parentSha;
ad11ac80 GITPackUpload.m  (Scott 2009-03-24 147)     GITCommit *commit = [g
ad11ac80 GITPackUpload.m  (Scott 2009-03-24 148)
ad11ac80 GITPackUpload.m  (Scott 2009-03-24 149)     //NSLog(@"GATHER COMMI
ad11ac80 GITPackUpload.m  (Scott 2009-03-24 150)
56ef2caf GITServerHandler.m (Scott 2009-01-05 151)     if(commit) {
56ef2caf GITServerHandler.m (Scott 2009-01-05 152)         [refDict setOb
56ef2caf GITServerHandler.m (Scott 2009-01-05 153)

Jest to bardzo pomocne. Normalnie otrzymasz jako commit źródłowy, commit z którego kopiowałeś plik, ponieważ była to pierwsza chwila w której zmieniałeś linie w nim. Git pokazuje oryginalny commit w którym stworzyłeś te linie, nawet jeżeli było to w innym pliku.

Adnotacje w pliku są pomocne w sytuacji, gdy wiesz od czego zacząć. Jeżeli nie wiesz co psuje, a było wprowadzonych kilkadziesiąt lub kilkaset zmian, od momentu gdy miałeś pewność z kod działał prawidłowo, z pewnością spojrzysz na git bisect po pomoc. Komenda bisect wykonuje binarne szukanie przez Twoją historię commitów, aby pomóc Ci zidentyfikować tak szybko jak się da, który commit wprowadził błąd.

Załóżmy, że właśnie wypchnąłeś wersję swojego kodu na środowisko produkcyjne i dostajesz zgłoszenia błędu, który nie występował w Twoim środowisku testowym, a na dodatek, nie wiesz czemu kod tak się zachowuje. Wracasz do weryfikacji kodu i okazuje się że możesz odtworzyć błąd, ale nie wiesz dlaczego tak się dzieje. Możesz wykonać komendę bisect, aby się dowiedzieć. Na początek uruchamiasz git bisect start aby rozpocząć, a potem git bisect bad aby powiedzieć systemowi że obecny commit na którym się znajdujesz jest popsuty. Następnie, wskazujesz kiedy ostatnia znana poprawna wersja była, przy użyciu git bisect good [poprawna_wersja]:

$ git bisect start
$ git bisect bad
$ git bisect good v1.0
Bisecting: 6 revisions left to test after this
[ecb6e1bc347ccecc5f9350d878ce677feb13d3b2] error handling on repo

Git zobaczył, że 12 zmian było wprowadzonych między commitem który uznałeś za ostatnio poprawny (v1.0), a obecną błędnie działającą wersję i pobrał środkową wersję za Ciebie. W tym momencie, możesz uruchomić ponownie test aby sprawdzić, czy błąd występuje nadal. eżeli występuje, oznacza to, że błąd został wprowadzony gdzieś przed tym środkowym commitem; jeżeli nie, to problem został wprowadzony gdzieś po nim. Okazuje się, że błąd już nie występuje, więc pokazujesz to Gitowi poprzez komendę git bisect good i kontynuujesz dalej:

$ git bisect good
Bisecting: 3 revisions left to test after this
[b047b02ea83310a70fd603dc8cd7a6cd13d15c04] secure this thing

Teraz jest na innym commicie, w połowie drogi między tym który właśnie przetestowałeś, a tym oznaczonym jako zły. Uruchamiasz swój test ponownie i widzisz, że obecna wersja zawiera błąd, więc wskazujesz to Gitowi za pomocą git bisect bad:

$ git bisect bad
Bisecting: 1 revisions left to test after this
[f71ce38690acf49c1f3c9bea38e09d82a5ce6014] drop exceptions table

Ten commit jest dobry, więc teraz Git ma wszystkie informacje aby stwierdzić w którym miejscu błąd został wprowadzony. Pokazuje Ci sumę SHA-1 pierwszego błędnego commita, oraz trochę informacji z nim związanych, jak również listę plików które zostały zmodyfikowane, tak abyś mógł zidentyfikować co się stało że błąd został wprowadzony:

$ git bisect good
b047b02ea83310a70fd603dc8cd7a6cd13d15c04 is first bad commit
commit b047b02ea83310a70fd603dc8cd7a6cd13d15c04
Author: PJ Hyett <pjhyett@example.com>
Date:  Tue Jan 27 14:48:32 2009 -0800

  secure this thing

:040000 040000 40ee3e7821b895e52c1695092db9bdc4c61d1730
f24d3c6ebcfc639b1a3814550e62d60b8e68a8e4 M config

Kiedy skończysz, powinieneś uruchomić git bisect reset, aby zresetować swój HEAD do stanu w którym zacząłeś, lub inaczej skończysz z dziwnym stanem kodu:

$ git bisect reset

Jest to potężne narzędzie, które pomoże Ci sprawdzić setki zmian, w poszukiwaniu wprowadzonego błędu w ciągu minut. W rzeczywistości, jeżeli masz skrypt który zwraca wartość 0 jeżeli projekt działa poprawnie, oraz wartość inną niż 0 jeżeli projekt nie działa, możesz w całości zautomatyzować komendę git bisect. Na początek, wskazujesz zakres na którym będzie działał, poprzez wskazanie znanych błędnych i działających commitów. Możesz to zrobić, poprzez wypisanie ich za pomocą komendy bisect start, podając znany błędny commit jako pierwszy i znany działający jako drugi:

$ git bisect start HEAD v1.0
$ git bisect run test-error.sh

Robiąc w ten sposób, uruchomiony zostanie skrypt test-error.sh na każdym commitcie, do czasu aż Git znajdzie pierwszy błędy commit. Możesz również uruchomić coś komendy podobne do make lub make tests lub jakiekolwiek które uruchomią zautomatyzowane testy za Ciebie.

scroll-to-top