Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.7 Git na serwerze - GitWeb

GitWeb

Teraz, gdy już podstawy odczytu i zapisu są dostępne tylko dla Twojego projektu, możesz założyć prostą internetową wizualizacje. Do tego celu Git wyposażony jest w skrypt CGI o nazwie GitWeb

Internetowy interfejs użytkownika GitWeb.
Figure 49. Internetowy interfejs użytkownika GitWeb

Jeśli chcesz zobaczyć jak GitWeb będzie wyglądał dla Twojego projektu, Git posiada polecenie do uruchamiania tymczasowej instancji, pod warunkiem, że posiadasz lekki serwer taki jak lighttpd lub webrick. Na komputerach z zainstalowanym linuxem lighttpd jest bardzo często instalowany więc należy go uruchomić wpisując git instaweb w katalogu projektu. Jeśli używasz komputera Mac, Leopard jest automatycznie instalowany z Ruby więc webrick może być najlepszym rozwiązaniem. Aby rozpocząć instaweb bez tymczasowej instancji, należy uruchomić go z opcją --httpd.

$ git instaweb --httpd=webrick
[2009-02-21 10:02:21] INFO WEBrick 1.3.1
[2009-02-21 10:02:21] INFO ruby 1.8.6 (2008-03-03) [universal-darwin9.0]

Powyższe polecenie uruchamia serwer HTTPD na porcie 1234, a następnie automatycznie uruchamia przeglądarkę internetową, która otwiera się na tej stronie. Kiedy skończysz i chcesz wyłączyć serwer, użyj tego samego polecenia z opcją --stop:

$ git instaweb --httpd=webrick --stop

Jeśli chcesz aby uruchomiony interfejs WWW był cały czas dostępny dla Twojego zespołu lub projektu open source, będziesz musiał skonfigurować skrypt CGI dla normalnego serwera WWW. Niektóre dystrybucje linuxa mają pakiet gitweb, który można zainstalować przez apt lub yum, więc warto spróbować tego w pierwszej kolejności. Jeśli się nie uda to musimy zainstalować GitWeb ręcznie, co trwa tylko chwile. Najpierw musimy pobrać kod źródłowy GitWeb i wygenerować własny skrypt CGI:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/
$ make GITWEB_PROJECTROOT="/opt/git" prefix=/usr gitweb
  SUBDIR gitweb
  SUBDIR ../
make[2]: `GIT-VERSION-FILE' is up to date.
  GEN gitweb.cgi
  GEN static/gitweb.js
$ sudo cp -Rf gitweb /var/www/

Zwróć uwagę że musisz ręcznie podać lokalizacje swoich repozytoriów gita w zmiennej GITWEB_PROJECTROOT. Następnie należy stworzyć serwer Apache używający skryptu CGI, na którym można dodać wirtualnego hosta:

<VirtualHost *:80>
  ServerName gitserver
  DocumentRoot /var/www/gitweb
  <Directory /var/www/gitweb>
    Options ExecCGI +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
    AddHandler cgi-script cgi
    DirectoryIndex gitweb.cgi
  </Directory>
</VirtualHost>

GitWeb można używać z dowolnym serwerem CGI. Jeśli wolisz korzystać z czegoś innego to nie powinno być trudne do skonfigurowania. W tym momencie powinieneś być w stanie odwiedzić http://gitserver/ w celu przeglądania repozytoriów online.

scroll-to-top