Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.3 Veje Git - Upravljanje vej

Upravljanje vej

Sedaj, ko ste izdelali, združili in izbrisali nekaj vej, poglejmo nekaj orodij upravljanja vej, ki bodo v pomoč, ko boste začeli uporabljati veje ves čas.

Ukaz git branch naredi več kot samo ustvari in izbriše veje. Če ga poženete brez argumentov, dobite enostaven seznam vaših trenutnih vej:

$ git branch
  iss53
* master
  testing

Bodite pozorni na znak *, ki je predpona veje master: označuje, da je veja, ki ste jo trenutno odprli (t.j. veja, kamor kaže HEAD). To pomeni, da če pošljete na tej točki, bo veja master premaknjena naprej z vašim novim delom. Da vidite zadnje pošiljanje na vsaki veji, lahko poženete git branch -v:

$ git branch -v
  iss53   93b412c fix javascript issue
* master  7a98805 Merge branch 'iss53'
  testing 782fd34 add scott to the author list in the readmes

Uporabni opciji --merged in --no-merged, lahko filtrirajo ta seznam na veje, ki ste jih že ali še niste združili v vejo, na kateri trenutno delate. Da vidite katere veje so že združene v vejo, na kateri ste, lahko poženete git branch --merged:

$ git branch --merged
  iss53
* master

Ker ste že združili iss53 prej, jo vidite na vašem seznamu. Veje na tem seznamu brez * spredaj so v splošnem v redu za brisanje z git branch -d; ste že vkomponirali njihovo delo v drugo vejo, torej ne boste ničesar izgubili.

Da vidite vse veje, ki vsebujejo delo, ki ga še niste združili, lahko poženete git branch --no-merged:

$ git branch --no-merged
  testing

To vam pokaže vašo drugo vejo. Ker vsebuje delo, ki še ni bilo združeno, poskus brisanja z git branch -d ne bo uspešen:

$ git branch -d testing
error: The branch 'testing' is not fully merged.
If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D testing'.

Če res želite zbrisati vejo in izgubiti to delo, ga lahko prisilite s -D, kot pomagalno sporočilo nakazuje.

scroll-to-top