Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.9 Dodatek C: Ukazi Git - E-pošta

E-pošta

Mnogi projekti Git, vključno z Git samim, se v celoti vzdržujejo preko seznamov za pošiljanje e-pošte. Git ima vgrajena orodja, ki pomagajo olajšati ta proces, od ustvarjanja popravkov, ki jih lahko enostavno pošljete po e-pošti, do uporabe teh popravkov iz poštnega nabiralnika.

git apply

Ukaz git apply uporabi programski popravek, ustvarjen z ukazom git diff ali celo z ukazom GNU diff. Podobno kot ukaz patch naredi z nekaj manjšimi razlikami.

V razdelku Uporaba popravkov iz e-pošte smo predstavili uporabo in okoliščine, v katerih ga lahko uporabimo.

git am

Ukaz git am se uporablja za uporabo programskih popravkov iz poštnega nabiralnika, posebej tistega, ki je oblikovan kot mbox. To je uporabno za prejemanje popravkov preko e-pošte in njihovo enostavno uporabo v projektu.

Pokrili smo uporabo in potek dela okoli git am v Uporaba popravka z am, vključno z uporabo možnosti --resolved, -i in -3.

Obstaja tudi veliko število kljuk, ki jih lahko uporabite za pomoč pri poteku dela okoli git am, in vse so opisane v razdelku Kljuke potekov dela z e-pošto.

Uporabimo ga tudi za uporabo sprememb oblikovanih kot popravki za zahteve potegov na GitHubu v razdelku E-poštna obvestila.

git format-patch

Ukaz git format-patch se uporablja za ustvarjanje zaporedja popravkov v formatu mbox, ki jih lahko uporabite za pošiljanje na seznamu pošte v pravilno oblikovani obliki.

V primeru sodelovanja v projektu z uporabo orodja git format-patch smo šli skozi v razdelku Javni projekt preko e-pošte.

git imap-send

Ukaz git imap-send omogoča nalaganje nabiralnika, ki je ustvarjen z orodjem git format-patch, v IMAP osnutke mape.

V razdelku Javni projekt preko e-pošte smo prikazali primer, kako prispevati k projektu s pošiljanjem popravkov s pomočjo orodja git imap-send.

git send-email

Ukaz git send-email se uporablja za pošiljanje popravkov, ki so ustvarjeni z git format-patch preko e-pošte.

V razdelku Javni projekt preko e-pošte smo prikazali primer, kako prispevati k projektu s pošiljanjem popravkov s pomočjo orodja git send-email.

git request-pull

Ukaz git request-pull se preprosto uporablja za generiranje sporočila, ki se pošlje po e-pošti. Če imate vejo na javnem strežniku in želite nekoga obvestiti, kako integrirati te spremembe brez pošiljanja popravkov preko e-pošte, lahko zaženete ta ukaz in pošljete izpis osebi, ki naj prevzame spremembe.

V razdelku Razvejan javni projekt smo prikazali, kako uporabiti git request-pull za generiranje sporočila o prevzemu.

scroll-to-top