Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.1 Dodatek C: Ukazi Git - Nastavitev in konfiguracija

Skozi knjigo smo predstavili na desetine ukazov Git in se trudili, da bi jih predstavili znotraj neke vrste pripovedi s postopnim dodajanjem več ukazov v zgodbo. Vendar pa to pusti primere uporabe ukazov nekoliko razpršene po celotni knjigi.

V tem dodatku bomo pregledali vse ukaze Git, ki smo jih obravnavali v knjigi, in približno so razvrščeni glede na to, za kaj se uporabljajo. Govorili bomo o tem, kaj vsak ukaz na splošno naredi, in nato poudarili, kje v knjigi smo ga uporabili.

Nastavitev in konfiguracija

Obstajata dva ukaza, ki se precej pogosto uporabljata od prve uporabe Gita do skupnega vsakodnevnega prilagajanja in sklicevanja: ukaza config in help.

git config

Git ima privzeti način za izvajanje na stotine stvari. Za veliko teh stvari lahko Gitu poveste, naj jih privzeto izvaja drugače, ali pa nastavite svoje preference. To vključuje vse, od tega, da poveste Gitu, kako vam je ime, do določenih nastavitev barv terminala, ali pa kateri urejevalnik uporabljate. Obstaja več datotek, ki jih bo ta ukaz prebral in zapisal, tako da lahko vrednosti nastavite globalno ali na specifičnih repozitorijih.

Ukaz git config se uporablja v skoraj vsakem poglavju knjige.

V razdelku Prva nastavitev Gita smo ga uporabili, da smo pred začetkom uporabe Gita določili svoje ime, e-poštni naslov in nastavitve urejevalnika.

V razdelku Aliasi Git smo pokazali, kako ga lahko uporabite za ustvarjanje okrajšanih ukazov, ki se razširijo v dolge zaporedne možnosti, da jih ni treba vsakič vpisovati.

V razdelku Ponovno baziranje smo ga uporabili, da smo določili privzeto vedenje --rebase, ko zaženemo ukaz git pull.

V razdelku Shramba poverilnic smo ga uporabili, da smo nastavili privzeti repozitorij za vaša gesla HTTP.

V razdelku Razširitev ključnih besed smo pokazali, kako nastaviti t. i. filtra smudge in clean na vsebini, ki prihaja in odhaja iz Gita.

Nazadnje, skoraj celoten razdelek Konfiguracija Git je posvečen temu ukazu.

Ukazi git config core.editor

Poleg navodil za nastavitve konfiguracije v razdelku Vaš urejevalnik, se lahko mnogi urejevalniki nastavijo na naslednji način:

Tabela 4. Izčrpen seznam konfiguracijskih ukazov core.editor
Urejevalnik Konfiguracijski ukaz

Atom

git config --global core.editor "atom --wait"

BBEdit (macOS, with command line tools)

git config --global core.editor "bbedit -w"

Emacs

git config --global core.editor emacs

Gedit (Linux)

git config --global core.editor "gedit --wait --new-window"

Gvim (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\Vim\vim72\gvim.exe' --nofork '%*'" (Glejte tudi opombo spodaj)

Helix

git config --global core.editor "helix"

Kate (Linux)

git config --global core.editor "kate --block"

nano

git config --global core.editor "nano -w"

Notepad (Windows 64-bit)

git config core.editor notepad

Notepad++ (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\Notepad\notepad.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin" (Glejte tudi opombo spodaj)

Scratch (Linux)

git config --global core.editor "scratch-text-editor"

Sublime Text (macOS)

git config --global core.editor "/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl --new-window --wait"

Sublime Text (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\Sublime Text 3\sublime_text.exe' -w" (Glejte tudi opombo spodaj)

TextEdit (macOS)

git config --global core.editor "open --wait-apps --new -e"

Textmate

git config --global core.editor "mate -w"

Textpad (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\TextPad 5\TextPad.exe' -m (Glejte tudi opombo spodaj)

UltraEdit (Windows 64-bit)

git config --global core.editor Uedit32

Vim

git config --global core.editor "vim --nofork"

Visual Studio Code

git config --global core.editor "code --wait"

VSCodium (Free/Libre Open Source Software Binaries of VSCode)

git config --global core.editor "codium --wait"

WordPad

git config --global core.editor '"C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"'"

Xi

git config --global core.editor "xi --wait"

Opomba

Če imate na 64-bitnem sistemu Windows 32-bitni urejevalnik, bo program nameščen v C:\Program Files (x86)\, namesto v C:\Program Files\, kot je prikazano v zgornji tabeli.

git help

Ukaz git help se uporablja za prikaz dokumentacije katerega koli ukaza, ki ga Git vsebuje. Čeprav smo v tem dodatku podali grob pregled večine najbolj priljubljenih ukazov, lahko vedno za celoten seznam vseh možnih možnosti in zastavic vsakega ukaza zaženete git help <ukaz>.

Ukaz git help smo predstavili v razdelku Pridobivanje pomoči in prikazali, kako ga uporabiti za iskanje dodatnih informacij o git shell v razdelku Nastavitev strežnika.

scroll-to-top