Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.5 Dodatek A: Git v drugih okoljih - Git v Sublime Text

Git v Sublime Text

Od različice 3.2 dalje ima Sublime Text integracijo Git v urejevalniku.

Funkcije so:

  • Na stranskem stolpcu bo z oznako/piktogramom prikazan git status datotek in map.

  • Datoteke in mape, ki so v vaši .gitignore datoteki, bodo zbledene na stranskem stolpcu.

  • V vrstici stanja lahko vidite trenutno vejo Git in koliko sprememb ste naredili.

  • Vsi popravki datoteke so zdaj vidni prek oznak na robu.

  • V Sublime Textu lahko uporabljate del funkcionalnosti Sublime Merge odjemalca Git.

  • To zahteva namestitev programa Sublime Merge. Glejte: https://www.sublimemerge.com/.

Uradna dokumentacija za Sublime Text se nahaja tukaj: https://www.sublimetext.com/docs/git_integration.html.

scroll-to-top