Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.8 Dodatek A: Git v drugih okoljih - Git v Powershellu

Git v Powershellu

Zapuščeni terminal ukazne vrstice na Windowsu (cmd.exe) ni resnično zmožen prilagojene izkušnje Git, vendar če uporabljate Powershell, imate srečo. To deluje tudi, če poganjate PowerShell Core na Linuxu ali macOS. Paket imenovan posh-git (https://github.com/dahlbyk/posh-git) ponuja zmogljive lastnosti zaključevanja s tabulatorko, kot tudi okrepljeni pozivnik, da vam pomaga ostati na vrhu statusa repozitorija. Videti je nekako takole:

PowerShell s Posh-git
Slika 187. PowerShell s Posh-git

Namestitev

Predpogoji (samo za Windows)

Preden lahko na svojem računalniku zaženete skripte PowerShell, morate nastaviti lokalni ExecutionPolicy na RemoteSigned (v bistvu karkoli, razen Undefined in Restricted). Če namesto RemoteSigned izberete AllSigned, morajo biti tudi lokalni skripti (vaši lastni) digitalno podpisani, da jih lahko izvedete. Z RemoteSigned morajo biti podpisani le skripti, ki imajo nastavljen ZoneIdentifier na Internet (prejeti z interneta), drugi pa ne. Če ste skrbnik in želite to nastaviti za vse uporabnike na tem računalniku, uporabite -Scope LocalMachine. Če ste običajni uporabnik brez skrbniških pravic, lahko uporabite -Scope CurrentUser, da to nastavite samo zase.

Za nastavitev vrednosti ExecutionPolicy na RemoteSigned za vse uporabnike uporabite naslednji ukaz:

> Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force

Galerija PowerShell

Če imate vsaj PowerShell 5 ali PowerShell 4 z namestitvijo PackageManagement, lahko uporabite upravitelja paketov, da vam namesti posh-git.

> Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -Force
> Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -AllowPrerelease -Force # Newer beta version with PowerShell Core support

Če želite namestiti posh-git za vse uporabnike, namesto tega uporabite -Scope AllUsers in izvedite ukaz iz dvignjene konzole PowerShell. Če drugi ukaz ni uspešen in vrne napako, kot je Module 'PowerShellGet' was not installed by using Install-Module, boste morali najprej zagnati drugačen ukaz:

> Install-Module PowerShellGet -Force -SkipPublisherCheck

Nato se lahko vrnete nazaj in poskusite znova. To se zgodi, ker so moduli, ki se jih dobavlja z Windows PowerShell, podpisani s certifikatom drugačnega izdajatelja.

Posodobitev pozivnika PowerShell

Za vključitev informacij Git v vaš pozivnik PowerShell, morate uvoziti modul posh-git. Da bi bil posh-git uvožen vsakič, ko zaženete PowerShell, izvedite ukaz Add-PoshGitToProfile, ki bo dodal uvozno izjavo v vaš skript $profile. Ta skript se izvede vsakič, ko odprete novo konzolo PowerShell. Upoštevajte, da obstaja več skriptov $profile. Na primer, ena za konzolo in ločena za ISE.

> Import-Module posh-git
> Add-PoshGitToProfile -AllHosts

Iz izvora

Preprosto prenesite izdajo posh-git iz https://github.com/dahlbyk/posh-git/releases in jo razširite. Nato uvozite modul s polno potjo do datoteke posh-git.psd1:

> Import-Module <path-to-uncompress-folder>\src\posh-git.psd1
> Add-PoshGitToProfile -AllHosts

To bo dodalo pravilno vrstico v vašo datoteko profile.ps1 in posh-git bo aktiven, ko boste naslednjič odprli PowerShell.

Za opis povzetka stanja Git, prikazanega v opozorilu, si oglejte: https://github.com/dahlbyk/posh-git/blob/master/README.md#git-status-summary-information Za več podrobnosti o tem, kako prilagoditi vaš pozivnik posh-git, si oglejte: https://github.com/dahlbyk/posh-git/blob/master/README.md#customization-variables.

scroll-to-top