Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.7 Základy práce se systémem Git - Aliasy v Gitu

Aliasy v Gitu

Než ukončíme tuto kapitolu věnovanou základům práce s Gitem, máme tu ještě jeden malý tip, který může učinit vaši práci s Gitem jednodušší, snazší a osobnější: aliasy. V dalších částech knihy se na ně nebudeme odkazovat, ani nebudeme předpokládat, že je umíte používat, ale asi byste o nich měli vědět.

Jestliže zadáte neúplný příkaz, Git si ho automaticky nedoplní. Pokud nechcete zadávat celý text gitových příkazů, můžete pomocí git config jednoduše nastavit pro každý příkaz tzv. alias. Tady je pár příkladů, které možná budete chtít nastavit:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

To znamená, že například místo kompletního příkazu git commit stačí zadat pouze zkrácené git ci. Během používání Gitu budete asi častěji používat i jiné příkazy. Neváhejte a vytvořte si pro ně nové aliasy.

Tato metoda může být velmi užitečná také k vytváření příkazů, které by podle vás měly existovat. Pokud jste například narazili na problém s používáním příkazu pro vrácení souboru z oblasti připravených změn, můžete ho vyřešit přidáním vlastního aliasu:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

Po zadání takového příkazu budete mít k dispozici dva ekvivalentní příkazy:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

Příkaz unstage vypadá srozumitelněji. Běžně se také přidává příkaz last:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

Tímto způsobem snadno zobrazíte poslední revizi:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

Jak tušíte, Git jednoduše nahradí nový příkaz čímkoliv, co jste aliasem pojmenovali. Může se však stát, že budete chtít spustit externí příkaz, a ne dílčí příkaz Git. V takovém případě zadejte na začátek příkazu znak !. To je užitečné v případech, kdy si píšete své vlastní nástroje, které s repozitářem Gitu pracují. Můžeme si to předvést vytvořením aliasu git visual pro spuštění gitk:

$ git config --global alias.visual '!gitk'
scroll-to-top