Git

Book

2nd Edition (2014)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Úvod

  1. 1.1 Správa verzí
  2. 1.2 Stručná historie systému Git
  3. 1.3 Základy systému Git
  4. 1.4 Příkazový řádek
  5. 1.5 Instalace systému Git
  6. 1.6 První nastavení systému Git
  7. 1.7 Získání nápovědy
  8. 1.8 Shrnutí
 2. 2. Základy práce se systémem Git

  1. 2.1 Získání repozitáře Git
  2. 2.2 Nahrávání změn do repozitáře
  3. 2.3 Zobrazení historie revizí
  4. 2.4 Návrat do předchozího stavu
  5. 2.5 Práce se vzdálenými repozitáři
  6. 2.6 Používání značek
  7. 2.7 Aliasy v Gitu
  8. 2.8 Shrnutí
 3. 3. Větve v systému Git

  1. 3.1 Větve v kostce
  2. 3.2 Základy větvení a slučování
  3. 3.3 Správa větví
  4. 3.4 Postupy při práci s větvemi
  5. 3.5 Vzdálené větve
  6. 3.6 Přeskládání
  7. 3.7 Shrnutí
 4. 4. Git na serveru

  1. 4.1 Protokoly
  2. 4.2 Zprovoznění Gitu na serveru
  3. 4.3 Generování veřejného klíče SSH
  4. 4.4 Nastavení serveru
  5. 4.5 Démon Git
  6. 4.6 Chytrý HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Možnosti hostování u třetí strany
  10. 4.10 Shrnutí
 5. 5. Distribuovaný Git

  1. 5.1 Distribuované pracovní postupy
  2. 5.2 Přispívání do projektu
  3. 5.3 Správa projektu
  4. 5.4 Shrnutí
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Zřízení účtu a úprava konfigurace
  2. 6.2 Přispívání do projektu
  3. 6.3 Maintaining a Project
  4. 6.4 Managing an organization
  5. 6.5 Scripting GitHub
  6. 6.6 Shrnutí
 7. 7. Git Tools

  1. 7.1 Revision Selection
  2. 7.2 Interactive Staging
  3. 7.3 Stashing and Cleaning
  4. 7.4 Signing Your Work
  5. 7.5 Searching
  6. 7.6 Rewriting History
  7. 7.7 Reset Demystified
  8. 7.8 Advanced Merging
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Ladění v systému Git
  11. 7.11 Submodules
  12. 7.12 Bundling
  13. 7.13 Replace
  14. 7.14 Credential Storage
  15. 7.15 Shrnutí
 8. 8. Customizing Git

  1. 8.1 Git Configuration
  2. 8.2 Atributy Git
  3. 8.3 Git Hooks
  4. 8.4 An Example Git-Enforced Policy
  5. 8.5 Shrnutí
 9. 9. Git a ostatní systémy

  1. 9.1 Git as a Client
  2. 9.2 Migrating to Git
  3. 9.3 Shrnutí
 10. 10. Git Internals

  1. 10.1 Plumbing and Porcelain
  2. 10.2 Git Objects
  3. 10.3 Git References
  4. 10.4 Balíčkové soubory
  5. 10.5 The Refspec
  6. 10.6 Přenosové protokoly
  7. 10.7 Správa a obnova dat
  8. 10.8 Environment Variables
  9. 10.9 Shrnutí
 11. A1. Appendix A: Git in Other Environments

  1. A1.1 Graphical Interfaces
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git in Eclipse
  4. A1.4 Git in Bash
  5. A1.5 Git in Zsh
  6. A1.6 Git in Powershell
  7. A1.7 Shrnutí
 12. A2. Appendix B: Embedding Git in your Applications

  1. A2.1 Command-line Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
 13. A3. Appendix C: Git Commands

  1. A3.1 Setup and Config
  2. A3.2 Getting and Creating Projects
  3. A3.3 Basic Snapshotting
  4. A3.4 Branching and Merging
  5. A3.5 Sharing and Updating Projects
  6. A3.6 Inspection and Comparison
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 External Systems
  11. A3.11 Administration
  12. A3.12 Plumbing Commands
scroll-to-top