Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.4 Kom igång - Kommandoraden

Kommandoraden

Det finns en mängd olika sätt att använda Git på. Det finns dels de ursprungliga kommandoradsverktygen och det finns många grafiska användargränssnit med varierande möjligheter. För denna boken kommer vi att använda Git från kommandoraden. För det första är kommandoraden det enda sättet att kunna köra alla Gitkommandon — de flesta grafiska användargränssnitten implementerar endast en delmängd av Gits funktionalitet för enkelhetens skull. Om du kan köra kommandoradsversionen, kan du förmodligen också lista ut hur man använder den grafiska versionen, medan det omvända inte nödvändigtvis är lika lätt. Slutligen, medan valet av grafisk klient är en smakfråga kommer alla användre att ha kommandoradsverktygen installerade och tillgängliga.

Så vi förutsätter att du vet hur man öppnar terminalen i macOS eller kommandotolken eller PowerShell i Windows. Om du inte vet vad vi pratar om här, bör du stanna upp och snabbt ta reda på detta, så att du kan följa med i resten av exemplena och beskrivningarna i boken.

scroll-to-top