Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.6 Приложение C: Git команди - Инспекция и сравнение

Инспекция и сравнение

git show

Командата git show може да покаже Git обект в опростен и по-интуитивен вид. Нормално се използва за показване на информация за таг или къмит.

Използвахме я първо в Annotated тагове за да покажем информация за анотирани тагове.

По-късно я използвахме често в Избор на къмити за да изведем къмитите, към които се отнасят конкретни ревизии на проекта.

Едно от по-интересните неща, които направихме с git show беше в Ръчно повторно сливане на файлове, когато я използвахме за да извлечем специфично съдържание от файлове от различни етапи по време на merge конфликт.

git shortlog

git shortlog се използва за съкратено обобщение на изхода от git log. Тя приема много от аргументите на git log, но вместо да извежда всички къмити, ще отпечата обобщение на къмитите групирани по автор.

Показахме как да я използваме за да създадем прегледен changelog в Shortlog.

git describe

Командата git describe приема Git обект и извежда стринг, който е четим за хората и не се променя. Това е начин да получим описание на къмит, което да е уникално като SHA-1 хеша, но малко по-разбираемо.

Използвахме git describe в Генериране на номера на версии и Подготовка за издаване на Release за да получим стринг, с който да именуваме нашия release файл.

scroll-to-top