Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.2 Приложение A: Git в други среди - Git във Visual Studio

Git във Visual Studio

След Visual Studio 2013 Update 1, Visual Studio потребителите имат Git клиент вграден директно в IDE средата. Visual Studio разполага със source-control функционалности от доста време, но в миналото те бяха ориентирани към централизирани, file-locking системи и Git не се вписваше добре в този стил на работа. Поддръжката на Git във Visual Studio 2013 е отделена от тези по-стари функции и резултатът е много по-добра интеграция между Studio и Git.

За да видите Git в средата, отворете проект под контрола на Git (или изпълнете git init в съществуващ такъв), след което изберете View > Team Explorer от менюто. Ще видите изгледа "Connect":

Свързване към Git хранилище от Team Explorer
Фигура 156. Свързване към Git хранилище от Team Explorer.

Visual Studio запомня всички Git проекти отваряни по-рано и ги показва в списъка в долната част. Ако не виждате желания от вас, натиснете линка "Add" и напишете пътя до работната директория. Когато щракнете два пъти върху някое от локалните Git хранилища, ще бъдете прехвърлени към изгледа Home, изглеждащ като на екрана Изгледът "Home" за Git хранилище във Visual Studio Това е нещо като хъб за изпълнение на Git операции, когато пишете код вероятно ще прекарвате повечето си време в изгледа "Changes", но когато дойде време да издърпате промените направени от колегите ви, ще използвате изгледите "Unsynced Commits" и "Branches".

Изгледът “Home” за Git хранилище във Visual Studio
Фигура 157. Изгледът "Home" за Git хранилище във Visual Studio

Visual Studio сега има мощен, фокусиран върху задачите, графичен интерфейс за Git. Той включва преглед на линейна история, diff viewer, поддръжка за отдалечени команди и много други възможности. Повече за използването на Git с Visual Studio ще намерите на адрес: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/repos/git/command-prompt?view=azure-devops.