Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.2 Приложение A: Git в други среди - Git във Visual Studio

Git във Visual Studio

Visual Studio разполага с Git инструменти вградени директно в IDE средата от Visual Studio 2019 версия 16.8.

Те поддържат следните Git функционалности:

  • Създаване или клониране на хранилище.

  • Отваряне и разглеждане на историята на хранилище.

  • Създаване и извличане на клонове и тагове.

  • Маскиране (stash), индексиране и къмитване на промени.

  • Издърпване, сливане, публикуване и синхронизация на къмити.

  • Сливане и пребазиране на клонове.

  • Разрешаване на merge-конфликти.

  • Преглед на промените (diffs).

  • …​ и още много!

Прочетете официалната документация за повече информация.

scroll-to-top