Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.7 Ek bölüm C: Git Komutları - Hata Ayıklama (Debugging) Komutları

Hata Ayıklama (Debugging) Komutları

Git’te kodunuzdaki bir sorunun hatalarını ayıklamanıza yardımcı olacak birkaç komut bulunur. Bu, bir şeyin nerede tanıtıldığını bulmaktan onu kimin tanıttığını bulmaya kadar uzanır.

git bisect

git bisect aracı, otomatik ikilik arama yaparak bir hatayı veya sorunu ortaya çıkaran ilk katkının hangi spesifik katkı olduğunu bulmak için kullanılan, inanılmaz derecede yararlı bir hata ayıklama aracıdır.

Tamamen İkilik (binary) Arama (git bisect) bölümü kapsamındadır ve yalnızca burada bahsedilmişdir.

git blame

git blame komutu, dosyanın her satırında değişiklik getiren son katkının işlendiği herhangi bir dosyanın satırlarına ve bu katkıyı kimin yazdığına açıklama ekler. Bu, kodunuzun belirli bir bölümü hakkında daha fazla bilgi isteyecek kişiyi bulmak için faydalıdır.

Sadece Dosya Açıklaması (git blame) bölümünde bahsedilmektedir.

git grep

git grep komutu, kaynak kodunuzdaki herhangi bir dosyada, hatta projenizin eski sürümlerinde herhangi bir dize veya normal ifadeyi bulmanıza yardımcı olabilir.

Git Grep kapsamındadır ve yalnızca bu bölümde bahsedilmektedir.

scroll-to-top