Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.10 Git på servern - Sammanfattning

Sammanfattning

Du har flera val att skaffa och få igång ett fjärrepo som du kan samarbeta med andra genom eller dela ditt arbete.

Att köra sin egen server ger dig kontroll och möjliggör att köra server innanför din egen brandvägg, men det kräver emellertid en del tid för att konfigurera och underhålla. Om du placerar din data på hos en leverantör är det lätt att komma igång och inderhålla, dock måste du då ha din kod på någonannans server, vilket vissa organisationer inte tillåter.

Det borde vara rätt enkelt att avgöra vilken lösning eller kombination av lösningar som är lämplig för dig och din organisation.

scroll-to-top