Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.7 Git förgreningar - Sammanfattning

Sammanfattning

Vi har nu gått igenom grundläggande förgrening och sammanslagning i Git. Du bör nu känna dig komfortabel med att skapa och byta till nya grenar, byta mellan grenar och slå samman lokala grenar. Du bör också kunna dela dina grenar genom att skicka upp dem till en delad servar, arbeta med andra på delade grenar och flytta grenar innan de delas. I nästa kapitel skall vi gå igenom vad du behöver för att sätta upp din egna server för att ha fjärrförvar i Git.

scroll-to-top