Git
Chapters ▾ 2nd Edition

6.1 GitHub - Създаване и настройка на акаунт

GitHub е най-голямата онлайн услуга за съхранение на Git хранилища и централна точка за съвместна работа на милиони разработчици и проекти. Голям процент от всички Git хранилища се хостват в GitHub и много проекти с отворен код ползват платформата като средство за проследяване на проблеми, преглед на код и много други неща. Въпреки, че GitHub не е директно свързан със самия Git като проект с отворен код, доста вероятно е да искате или да трябва да комуникирате с GitHub в определени моменти от професионалната ви работа.

Тази глава е посветена на това как да използваме ефективно GitHub. Ще разгледаме създаването и управлението на акаунт, създаване и ползване на Git хранилища, популярните методи за сътрудничество в проекти, за приемане на външна помощ във ваши проекти, програмният интерфейс на GitHub и много други малки трикове, които да ви улеснят работата.

Ако за вас GitHub не представлява интерес, можете спокойно да пропуснете тази глава и да преминете към Git инструменти.

Създаване и настройка на акаунт

Първото нещо, което трябва да сторите, е да си създадете безплатен акаунт. Просто отворете https://github.com, изберете си незаето потребителско име, посочете имейл адрес и парола и натиснете големия зелен бутон “Sign up for GitHub”.

Регистрационната форма на GitHub.
Figure 82. Регистрационната форма на GitHub.

Следващото нещо, което ще видите, е страницата с платени планове - засега можете да я игнорирате. GitHub ще ви изпрати имейл за потвърждение на подадения адрес. Продължете и направете това, доста е важно (както ще видите по-късно).

Note

GitHub предоставя почти всичките си функции безплатно, с изключение на някои по-модерни екстри.

Платените планове на GitHub включват по-модерни инструменти и функции, както и увеличени лимити за безплатните услуги, но ние няма да се занимаваме с тях в тази книга. Повече информация за наличните планове и сравнения между плановете може да намерите на https://github.com/pricing.

Щраквайки върху Octocat логото в горния ляв ъгъл на екрана, ще попаднете във вашата dashboard страница. Вече можете да ползвате GitHub.

SSH достъп

В този момент, можете да се свързвате с хранилищата си по HTTPS с името и паролата, които създадохте при регистрацията. Обаче, за просто клониране на публични проекти, те не са ви нужни - акаунтът, който създадохте влиза в действие когато правите огледални копия на хранилища (fork) и изпращате промени към тези копия по-късно.

Ако искате да използвате SSH отдалечени хранилища, ще трябва да конфигурирате публичен ключ. (Ако още нямате такъв, погледнете Генериране на SSH публичен ключ.) Отворете настройките на акаунта през линка в горната дясна част на прозореца:

``Account settings'' линк.
Figure 83. “Account settings” линк.

След това, изберете “SSH keys” секцията отляво.

``SSH keys'' линк.
Figure 84. “SSH keys” линк.

Оттук, натиснете бутона "Add an SSH key", дайте описателно име на ключа, вмъкнете съдържанието на файла ви ~/.ssh/id_rsa.pub (или както сте го кръстили) в text area полето и натиснете “Add key”.

Note

Дайте име на SSH ключ, което се помни. Можете да използвате имена като "My Laptop" или "Work Account", така че ако искате по-късно да изтриете даден ключ, да можете лесно да разберете кой е той всъщност.

Вашият аватар

След това, ако желаете, можете да замените генерирания автоматично аватар с изображение по ваш вкус. Отворете секцията “Profile” (над SSH Keys) и натиснете “Upload new picture”.

``Profile'' линк.
Figure 85. “Profile” линк.

Ние сме избрали копие на Git логото на нашия диск и след това получаваме възможност да го изрежем.

Изрязване на аватара.
Figure 86. Изрязване на аватара

Сега всеки път, когато правите нещо в сайта, другите ще виждат аватара ви до потребителското име.

Ако сте качили аватар в популярната услуга Gravatar (често ползвана за Wordpress акаунти), то той ще бъде използван по подразбиране и няма нужда да минавате през тази стъпка.

Вашите имейл адреси

GitHub използва имейл адреса, за да асоциира Git къмитите с вашия потребител. Ако използвате няколко адреса във вашите къмити и искате GitHub да ги свързва правилно, ще трябва да ги добавите всичките в Emails секцията на административния интерфейс.

Добавяне на имейл адреси.
Figure 87. Добавяне на имейл адреси

В Добавяне на имейл адреси можем да видим някои от различните възможни статуси. Най-горният адрес се верифицира и определя като основен такъв, което значи че ще бъде използван за получаване на нотификации. Вторият адрес също се верифицира и може да бъде използван за основен, ако желаете да ги размените. Последният адрес не се верифицира и не може да се използва като основен. Ако GitHub види някой от тези адреси в къмит съобщенията в кое да е хранилище в сайта, то те ще бъдат асоциирани с вашия потребител.

Двустъпкова автентикация

Накрая, за допълнителна сигурност, определено е добре да настроите функцията за Two-factor Authentication или “2FA”. Двустъпковата автентикация е оторизационен механизъм, който е много популярен напоследък като средство за намаляване на риска от открадване на акаунта, в случай че някой разбере паролата ви. Включването ѝ ще укаже на GitHub да изисква два различни метода за оторизиране на достъпа, така че ако единият от тях е компрометиран, атакуващият да не може да получи достъп до акаунта ви.

Можете да откриете настройките за Two-factor Authentication в секцията Security на Account settings.

2FA в секцията Security
Figure 88. 2FA в секцията Security

Ако натиснете бутона “Set up two-factor authentication”, ще се отвори конфигурационна страница, в която можете да изберете да използвате телефонно приложение за генериране на вторичен код за достъп (“time based one-time password”), или пък можете да укажете на GitHub да ви изпраща SMS с кода всеки път, когато се логвате.

След като изберете желания метод и изпълните инструкциите за настройка на 2FA, акаунтът ви ще бъде малко по-защитен и ще трябва да въведете код за достъп в допълнение към паролата си всеки път, когато се логвате в GitHub.