Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.2 Приложение C: Git команди - Издърпване и създаване на проекти

Издърпване и създаване на проекти

Има два начина за сдобиване с Git хранилище. Единият е да го копираме от налично такова в мрежата или където и да се намира. Другият е да си го създадем от налична директория.

git init

За да вземем произволна директория и да я превърнем в Git хранилище, просто изпълняваме git init.

Показахме това първо в Създаване на Git хранилище, където създадохме ново хранилище, по което да работим.

Накратко споменахме как можем да сменим името на клона по подразбиране от “master” до друго такова в Отдалечени клонове.

Използваме тази команда и за създаване на празно bare хранилище на сървъра в [_bare_repo].

Последно, погледнахме какво командата прави задкулисно в Plumbing и Porcelain команди.

git clone

Командата git clone по същество е нещо като wrapper около няколко други команди. Тя създава нова директория, влиза в нея и изпълнява git init за да създаде празно Git хранилище, след това добавя remote (git remote add) към URL-а, който ѝ подавате (по подразбиране с име origin), изпълнява git fetch от това отдалечено хранилище и извлича в работната ви директория най-новия къмит с git checkout.

git clone се използва на цял куп места в книгата, ще изброим само най-интересните.

Командата бе представена и обяснена в Клониране на съществуващо хранилище, където дадохме няколко примера.

В [_getting_git_on_a_server] погледнахме опцията --bare за създаване на Git хранилище без работна директория.

В Пакети в Git (Bundling) я използвахме за да възстановим пакетирано Git хранилище.

В Клониране на проект с подмодули научихме за опцията --recurse-submodules, с чиято помощ улесняваме клонирането на хранилище с подмодули.

Въпреки, че командата се използва на много други места в книгата, гореизброените са тези, при които тя се използва по по-различен и специфичен начин.

scroll-to-top