Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.7 Приложение C: Git команди - Дебъгване

Дебъгване

Git има няколко команди, които могат да бъдат от помощ при дебъгване на проблеми в кода. Те помагат да определите къде нещо е било въведено и кой го е въвел.

git bisect

git bisect е много полезен инструмент за дебъгване, използва се за да определим кой специфичен къмит първи е въвел определена грешка в кода чрез автоматично двоично търсене.

Среща се в Бинарно търсене, където е обяснен напълно.

git blame

Командата git blame анотира редовете на произволен файл с информация за това кой къмит последно е направил промяна по тях и кой е разработчика направил промените. Това е удобно, когато трябва да намерите човека, когото да питате за повече информация по специфична секция от кода.

Среща се единствено в Анотации на файлове.

git grep

Командата git grep може да използвате за да търсите за произволен стринг или регулярен израз в произволен файл от кода, дори и в по-стари версии на проекта.

Използваме я единствено в Git Grep.

scroll-to-top