Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.3 Приложение A: Git в други среди - Git във Visual Studio Code

Git във Visual Studio Code

Visual Studio Code има вградена git поддръжка. Нуждаете се само от инсталиран git версия 2.0.0 или по-нова.

Основни функционалности:

 • Виждате diff на текущо редактирания файл в gutter-а.

 • Git Status Bar-ът (долу вляво) показва текущия клон, dirty индикатори, входни и изходни къмити.

 • Можете да изпълнявате повечето стандартни git операции от редактора:

  • Инициализиране на хранилище.

  • Клониране на хранилище.

  • Създаване на клонове и тагове.

  • Индексиране и къмитване на промени.

  • Push/pull/sync с отдалечени клонове.

  • Разрешаване на merge конфликти.

  • Преглед на diffs.

 • Чрез допълнително разширение, можете също така да обслужвате GitHub Pull Request-и: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github.

Официалната документация е на адрес: https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol.

scroll-to-top