Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Начало - Помощна информация в Git

Помощна информация в Git

Ако се нуждаете от помощ за Git, има три еквивалентни начина да получите страницата с помощна информация (manpage) за всяка Git команда:

$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Например, за повече информация за командата config, изпълнете:

$ git help config

Тези команди са полезни, защото имате достъп до тях винаги, дори когато сте офлайн. Ако помощните страници и тази книга не са достатъчни в специфични ситуации, можете да опитате \#git, \#github или #gitlab каналите на Libera Chat IRC сървъра на адрес https://libera.chat/. Тези канали редовно са пълни със стотици потребители напреднали с Git и нямащи нищо против да помагат.

В допълнение, ако не се нуждаете от пълната manpage документация, а само от кратко пояснение за опциите на конкретна команда, можете да използвате параметрите -h or --help така:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run        dry run
  -v, --verbose        be verbose

  -i, --interactive      interactive picking
  -p, --patch         select hunks interactively
  -e, --edit         edit current diff and apply
  -f, --force         allow adding otherwise ignored files
  -u, --update        update tracked files
  --renormalize        renormalize EOL of tracked files (implies -u)
  -N, --intent-to-add     record only the fact that the path will be added later
  -A, --all          add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal      ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh          don't add, only refresh the index
  --ignore-errors       just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing      check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod (+|-)x       override the executable bit of the listed files
  --pathspec-from-file <file> read pathspec from file
  --pathspec-file-nul     with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL character
scroll-to-top