Git
Chapters ▾ 2nd Edition

6.5 Настройване на Git - Обобщение

Обобщение

Разгледахме повечето основни начини, които са на ваше разположение за фина настройка на Git клиента/сървъра, така че да отговарят най-добре на вашите проекти и похвати за работа. Научихте много конфигурационни настройки, файлово-базирани атрибути, event hooks и дори създадохте примерен policy-enforcing сървър. Сега би следвало да можете да накарате Git да се вписва в почти всеки работен сценарий, който може да си представите.

scroll-to-top