Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Başlanğıc

  1. 1.1 Versiyaya Nəzarət Haqqında
  2. 1.2 Git’in Qısa Hekayəsi
  3. 1.3 Git Nədir?
  4. 1.4 Əmr Sətiri
  5. 1.5 Git’i Quraşdırmaq
  6. 1.6 İlk Dəfə Git Quraşdırması
  7. 1.7 Kömək Almaq
  8. 1.8 Qısa Məzmun
 2. 2. Git’in Əsasları

  1. 2.1 Git Deposunun Əldə Edilməsi
  2. 2.2 Depoda Dəyişikliklərin Qeyd Edilməsi
  3. 2.3 Commit Tarixçəsinə Baxış
  4. 2.4 Ləğv Edilən İşlər (Geri qaytarılan)
  5. 2.5 Uzaqdan İşləmək
  6. 2.6 Etiketləmə
  7. 2.7 Git Alias’lar
  8. 2.8 Qısa Məzmun
 3. 3. Git’də Branch

  1. 3.1 Nutshell’də Branch’lar
  2. 3.2 Sadə Branching və Birləşdirmə
  3. 3.3 Branch İdarəedilməsi
  4. 3.4 Branching İş Axınları
  5. 3.5 Uzaq Branch’lar
  6. 3.6 Rebasing
  7. 3.7 Qısa Məzmun
 4. 4. Server’də Git

  1. 4.1 Protokollar
  2. 4.2 Serverdə Git Əldə Etmək
  3. 4.3 Sizin öz SSH Public Key’nizi yaratmaq
  4. 4.4 Server qurmaq
  5. 4.5 Git Daemon
  6. 4.6 Smart HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Üçüncü Tərəf Seçimləri
  10. 4.10 Qısa Məzmun
 5. 5. Paylanmış Git

  1. 5.1 Distribyutorluq İş Axınları
  2. 5.2 Layihəyə Töhfə vermək
  3. 5.3 Layihənin Saxlanılması
  4. 5.4 Qısa Məzmun
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Hesab Qurma və Konfiqurasiya
  2. 6.2 Bir Layihəyə Töhfə Vermək
  3. 6.3 Bir Layihənin Saxlanılması
  4. 6.4 Bir Təşkilatı Idarə Etmək
  5. 6.5 GitHub Skriptləmə
  6. 6.6 Qısa Məzmun
 7. 7. Git Alətləri

  1. 7.1 Reviziya Seçimi
  2. 7.2 Interaktiv Səhnələşdirmə
  3. 7.3 Stashing və Təmizləmə
  4. 7.4 İşinizin İmzalanması
  5. 7.5 Axtarış
  6. 7.6 Tarixi Yenidən Yazmaq
  7. 7.7 Reset Demystified
  8. 7.8 İnkişaf etmiş Birləşmə
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Git ilə Debugging
  11. 7.11 Alt Modullar
  12. 7.12 Bundling
  13. 7.13 Dəyişdirmək
  14. 7.14 Etibarlı Yaddaş
  15. 7.15 Qısa Məzmun
 8. 8. Git’i Fərdiləşdirmək

  1. 8.1 Git Konfiqurasiyası
  2. 8.2 Git Atributları
  3. 8.3 Git Hook’ları
  4. 8.4 Git-Enforced Siyasət Nümunəsi
  5. 8.5 Qısa Məzmun
 9. 9. Git və Digər Sistemlər

  1. 9.1 Git Müştəri kimi
  2. 9.2 Git’ə Miqrasiya
  3. 9.3 Qısa Məzmun
 10. 10. Git’in Daxili İşləri

  1. 10.1 Plumbing və Porcelain
  2. 10.2 Git Obyektləri
  3. 10.3 Git Referansları
  4. 10.4 Packfile’lar
  5. 10.5 Refspec
  6. 10.6 Transfer Protokolları
  7. 10.7 Maintenance və Məlumatların Bərpası
  8. 10.8 Mühit Dəyişənləri
  9. 10.9 Qısa Məzmun
 11. A1. Appendix A: Digər Mühitlərdə Git

  1. A1.1 Qrafik interfeyslər
  2. A1.2 Visual Studio’da Git
  3. A1.3 Visual Studio Code’da Git
  4. A1.4 Eclipse’də Git
  5. A1.5 Sublime Text’də Git
  6. A1.6 Bash’da Git
  7. A1.7 Zsh’də Git
  8. A1.8 PowerShell’də Git
  9. A1.9 Qısa Məzmun
 12. A2. Appendix B: Proqramlara Git Daxil Etmək

  1. A2.1 Əmr-sətri Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Appendix C: Git Əmrləri

  1. A3.1 Quraşdırma və Konfiqurasiya
  2. A3.2 Layihələrin Alınması və Yaradılması
  3. A3.3 Sadə Snapshotting
  4. A3.4 Branching və Birləşmə
  5. A3.5 Layihələrin Paylaşılması və Yenilənməsi
  6. A3.6 Yoxlama və Müqayisə
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 E-poçt
  10. A3.10 Xarici Sistemlər
  11. A3.11 İdarəetmə
  12. A3.12 Plumbing Əmrləri
scroll-to-top