Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.8 Ek bölüm C: Git Komutları - Yamalama (Patching)

Yamalama (Patching)

Git’teki birkaç komut, sanki katkı serisi bir dizi yamadan oluşuyormuşçasına, katkıların getirdikleri değişiklikler açısından düşünülmesi kavramı etrafında yoğunlaşmıştır. Bu komutlar dallarınızı bu şekilde yönetmenize yardımcı olur.

git cherry-pick

git cherry-pick komutu, tek bir Git katkısında yapılan değişikliği almak ve bunu, o anda bulunduğunuz dalda yeni bir katkı olarak yeniden tanıtmayı denemek için kullanılır. Bu komut, tüm değişiklikleri bulunduğunuz dalda birleşmek yerine, bir daldan yalnızca bir veya iki katkı almak zorunda kaldığınızda yararlı olabilir.

git cherry-pick komutu Temelleme ve Ayıklama (Cherry-Picking) İş Akışları bölümünde anlatılmıştır.

git rebase

git rebase komutu temelde otomatik bir git cherry-pick komutudur. Bir dizi katkı belirler ve ardından bunları başka bir yerde aynı sırayla tek tek işler.

Yeniden temellendirme (rebase) Yeniden Temelleme (rebase) bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmakta olup, açık dallarda yeniden temellemeyle ilgili işbirliği konularına da yer verilmektedir.

Bunu pratikte, geçmişinizi Git Nesnesini Değiştirme bölümünde --onto bayrağını kullanarak iki ayrı repoya bölme örneği sırasında kullandık.

Rerere bölümünde yeniden temellendirme sırasında bir birleştirme çatışması gösterdik.

Ayrıca [_change_multiple] bölümünde -i seçeneğiyle etkileşimli komut dosyası modunda da kullandık.

git revert

git revert komutu aslında ters bir git cherry-pick işlemidir. Hedeflediğiniz katkıda yapılan değişikliğin tam tersini uygulayan, esasen onu geri alan veya geri döndüren yeni bir katkı oluşturur.

Bunu Katkıyı Geri Alma bölümünde birleştirme işlemini geri almak için kullandık.

scroll-to-top