Git

Book

2nd Edition (2014)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Başlangıç

  1. 1.1 Sürüm Denetimi
  2. 1.2 Git’in Kısa Tarihçesi
  3. 1.3 Git Nedir?
  4. 1.4 Komut Satırı
  5. 1.5 Git’i Yüklemek
  6. 1.6 Git’i İlk Defa Kurmak
  7. 1.7 Yardım Almak
  8. 1.8 Özet
 2. 2. Git Temelleri

  1. 2.1 Bir Git Reposu Oluşturma/Kopyalama
  2. 2.2 Değişikliklerin Repoya Kaydedilmesi
  3. 2.3 Katkı Geçmişini Görüntüleme
  4. 2.4 Değişiklikleri Geri Alma
  5. 2.5 Uzak Repo ile Çalışmak
  6. 2.6 Etiketleme
  7. 2.7 Komut Kısayolu (Alias) Ayarlama
  8. 2.8 Özet
 3. 3. Git Dalları

  1. 3.1 Dallar
  2. 3.2 Kısaca Dallandırma ve Birleştirme Temelleri
  3. 3.3 Dal Yönetimi
  4. 3.4 İş Akışı Dallandırması
  5. 3.5 Uzak Dallar
  6. 3.6 Yeniden Temelleme (rebase)
  7. 3.7 Özet
 4. 4. Bir Sunucuda Git Kurma

  1. 4.1 İletişim Kuralları (Protocols)
  2. 4.2 Bir Sunucuda Git Kurma
  3. 4.3 SSH Ortak Anahtarınızı Oluşturma
  4. 4.4 Sunucu Kurma
  5. 4.5 Git Cini (Daemon)
  6. 4.6 Akıllı HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Üçüncü Taraf Barındırma (Hosting) Seçenekleri
  10. 4.10 Özet
 5. 5. Dağıtık Git

  1. 5.1 Dağıtık İş Akışları
  2. 5.2 Projenin Gelişiminde Rol Almak
  3. 5.3 Bir Projeyi Yürütme
  4. 5.4 Özet
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Bir Projeye Katkıda Bulunmak
  2. 6.2 Proje Bakımı
  3. 6.3 Kurumsal Yönetim
  4. 6.4 GitHub’ı otomatikleştirme
  5. 6.5 Özet
 7. 7. Git Araçları

  1. 7.1 Düzeltme Seçimi
  2. 7.2 Etkileşimli İzlemleme (Staging)
  3. 7.3 Saklama ve Silme
  4. 7.4 Çalışmanızı İmzalama
  5. 7.5 Arama
  6. 7.6 Geçmişi Yeniden Yazma
  7. 7.7 Reset Komutunun Gizemleri
  8. 7.8 İleri Seviye Birleştirme
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Git’le Hata Ayıklama
  11. 7.11 Alt Modüller
  12. 7.12 Demetleme (Bundling)
  13. 7.13 Git Nesnesini Değiştirme
  14. 7.14 Kimlik Bilgisi Depolama
  15. 7.15 Özet
 8. 8. Git’i Özelleştirmek

  1. 8.1 Git Yapılandırması
  2. 8.2 Git Nitelikleri
  3. 8.3 Git Kancaları (Hooks)
  4. 8.4 Bir Örnek: Mecburi Git Politikası
  5. 8.5 Özet
 9. 9. Git ve Diğer Sistemler

  1. 9.1 İstemci Olarak Git
  2. 9.2 Git’e Geçiş
  3. 9.3 Özet
 10. 10. Dahili Git Ögeleri

  1. 10.1 Tesisat ve Döşeme (Plumbing ve Porcelain)
  2. 10.2 Git Nesneleri
  3. 10.3 Git Referansları
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 Refspec
  6. 10.6 Transfer Protokolleri
  7. 10.7 Bakım ve Veri Kurtarma
  8. 10.8 Ortam Değişkenleri
  9. 10.9 Özet
 11. A1. Ek bölüm A: Diğer Ortamlarda Git

  1. A1.1 Görsel Arayüzler
  2. A1.2 Visual Studio ile Git
  3. A1.3 Visual Studio Code ile Git
  4. A1.4 Eclipse ile Git
  5. A1.5 Sublime Text ile Git
  6. A1.6 Bash ile Git
  7. A1.7 Zsh ile Git
  8. A1.8 PowerShell ile Git
  9. A1.9 Özet
 12. A2. Ek bölüm B: Git’i Uygulamalarınıza Gömmek

  1. A2.1 Git Komut Satırı
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Ek bölüm C: Git Komutları

  1. A3.1 Kurulum ve Yapılandırma Komutları
  2. A3.2 Proje Oluşturma Komutları
  3. A3.3 Kısaca Poz (Snapshot) Alma
  4. A3.4 Dallandırma ve Birleştirme Komutları
  5. A3.5 Projeleri Paylaşma ve Güncelleme Komutları
  6. A3.6 İnceleme ve Karşılaştırma Komutları
  7. A3.7 Hata Ayıklama (Debugging) Komutları
  8. A3.8 Yamalama (Patching)
  9. A3.9 E-Posta Komutları
  10. A3.10 Harici Sistemler
  11. A3.11 Yönetim
  12. A3.12 Tesisat (Plumbing) Komutları
scroll-to-top