Git
Chapters ▾ 2nd Edition

8.9 Git на ниско ниво - Обобщение

Обобщение

На този етап вече знаете доста подробности за това какво прави Git на заден план и също така, до известна степен — как е имплементирано това. Разгледахме множество plumbing команди — команди от по-ниско ниво и по-прости от porcelain командите, които ползвахме до момента. Разбирането на това как работи Git вътрешно ще ви помогне да разберете по-добре защо системата прави нещата точно по даден начин, а също и ще ви помогне да напишете по-лесно собствени инструменти и помощни скриптове съобразени със спецификата на вашия работен процес.

Като content-addressable файлова система Git е много мощен инструмент, който можете да използвате за повече задачи освен за контрол на версиите. Надяваме се, вече можете да използвате новите си знания за Git за да имплементирате собствени разработки базирани на технологията и улесняващи работата на вас и вашия екип.

scroll-to-top