Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.10 Приложение C: Git команди - Външни системи

Външни системи

Git има няколко команди подпомагащи интеграцията с други version control системи.

git svn

git svn се използва за комуникация със Subversion като клиент. Това значи, че може да използвате Git за да извличате съдържание и да изпращате къмити към Subversion сървър.

Командата е подробно разгледана в Git и Subversion.

git fast-import

За други видове системи или за импорт от почти всякакъв формат, може да използвате git fast-import, която бързо преработва чуждия формат до нещо, което Git може лесно да запише.

scroll-to-top