Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.11 Приложение C: Git команди - Административни команди

Административни команди

Ако администрирате Git хранилище или трябва да поправите нещо по драстичен начин, ето какви команди са налични.

git gc

git gc изпълнява “garbage collection” процедури върху вашето хранилище премахвайки ненужни файлове от базата данни и пакетирайки останалите файлове в по-ефективен формат.

Тя нормално работи незабележимо на заден план, въпреки че може да се пуска и ръчно, ако желаете. Видяхме някои примери в Поддръжка.

git fsck

Командата git fsck се използва за проверка на вътрешната база данни за проблеми или несъответствия.

Използвахме я само във Възстановяване на данни за търсене на т.нар. dangling обекти.

git reflog

git reflog преглежда дневника на това къде са били указателите на клоновете ви във времето за да намери евентуално загубени къмити — нещо, което може да се случи при пренаписване на историите.

Работихме с тази команда главно в RefLog съкратени имена, където също видяхме как бихме могли да използваме git log -g за да получим същата информация форматирана като git log изход.

Показахме практически пример за възстановяване на подобен загубен клон във Възстановяване на данни.

git filter-branch

Командата git filter-branch се използва за прилагане на специфични действия към набор от къмити, например премахване на файл от всеки от тях или филтриране на цялото хранилище назад до определена поддиректория за извличане на проект.

В Изтриване на файл от всеки къмит обясняваме командата и изследваме няколко нейни опции като --commit-filter, --subdirectory-filter и --tree-filter.

В Git-p4 я използваме за коригиране на импортирани външни хранилища.

scroll-to-top