Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.5 Приложение A: Git в други среди - Git в Sublime Text

Git в Sublime Text

От версия 3.2, Sublime Text предлага git интеграция в редактора.

Възможностите са:

  • Страничният панел ще показва git статуса на файловете и директориите с бадж/икона.

  • Файловете и директориите, които са в .gitignore файла ще бъдат показвани избледнели в страничния панел.

  • В статус лентата можете да виждате текущия git клон и колко промени сте направили.

  • Всички промени по файл сега са видими чрез маркери в gutter-а.

  • Може да използвате част от функционалността на Sublime Merge git клиента в Sublime Text. Това изисква инсталиран Sublime Merge. Вижте: https://www.sublimemerge.com/.

Официалната документация на Sublime Text е на адрес: https://www.sublimetext.com/docs/3/git_integration.html.

scroll-to-top