Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.8 Основи на Git - Обобщение

Обобщение

В този момент, вие можете да правите всички базисни локални Git операции — създаване и клониране на хранилища, промени, подготвяне и публикуване на тези промени, и разглеждане на историята на промените в проекта във времето. Следва да разгледаме най-полезния аспект на Git - branching модела.

scroll-to-top