Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.7 Клонове в Git - Обобщение

Обобщение

Разгледахме основите на разклоненията и сливанията в Git. Би следвало сега да умеете с лекота да създавате и превключвате клонове, както и да сливате локални клонове заедно. Също така, би следвало да можете да споделяте клоновете си код изпращайки ги към общ сървър, да работите с други колеги по споделени клонове код и да пребазирате вашите клонове преди споделянето им. Следва да разгледаме какви ви е необходимо за да си пуснете свой собствен хостинг сървър за Git хранилища.