Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

 1. 1. Начало

  1. 1.1 За Version Control системите
  2. 1.2 Кратка история на Git
  3. 1.3 Основи на Git
  4. 1.4 Конзолата на Git
  5. 1.5 Инсталиране на Git
  6. 1.6 Първоначална настройка на Git
  7. 1.7 Помощна информация в Git
  8. 1.8 Резюме
 2. 2. Основи на Git

  1. 2.1 Създаване на Git хранилище
  2. 2.2 Запис на промени в хранилището
  3. 2.3 Преглед на историята на действията
  4. 2.4 Възстановяване на направени действия
  5. 2.5 Работа с отдалечени хранилища
  6. 2.6 Тагване
  7. 2.7 Псевдоними в Git
  8. 2.8 Резюме
 3. 3. Branching в Git

  1. 3.1 Накратко за разклоненията
  2. 3.2 Основи на клоновете код и сливането
  3. 3.3 Управление на клонове
  4. 3.4 Стратегии за работа с клонове код
  5. 3.5 Отдалечени клонове
  6. 3.6 Пребазиране на клонове
  7. 3.7 Резюме
 4. 4. Git на сървъра

  1. 4.1 Комуникационни протоколи
  2. 4.2 Достъп до Git на сървъра
  3. 4.3 Генериране на SSH публичен ключ
  4. 4.4 Настройка на сървъра
  5. 4.5 Git Daemon
  6. 4.6 Smart HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Други опции за хостване
  10. 4.10 Обобщение
 5. 5. Git в разпределена среда

  1. 5.1 Разпределени работни процеси
  2. 5.2 Как да сътрудничим в проект
  3. 5.3 Maintaining a Project
  4. 5.4 Обобщение
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Създаване и настройка на акаунт
  2. 6.2 Как да сътрудничим в проект
  3. 6.3 Управление на проект
  4. 6.4 Управление на организация
  5. 6.5 Автоматизиране с GitHub
  6. 6.6 Обобщение
 7. 7. Git инструменти

  1. 7.1 Избор на къмити
  2. 7.2 Интерактивно индексиране
  3. 7.3 Stashing и Cleaning
  4. 7.4 Подписване на вашата работа
  5. 7.5 Търсене
  6. 7.6 Манипулация на историята
  7. 7.7 Мистерията на командата Reset
  8. 7.8 Сливане за напреднали
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Дебъгване с Git
  11. 7.11 Подмодули
  12. 7.12 Пакети в Git (Bundling)
  13. 7.13 Заместване
  14. 7.14 Credential Storage система
  15. 7.15 Обобщение
 8. 8. Настройване на Git

  1. 8.1 Git конфигурации
  2. 8.2 Git Attributes
  3. 8.3 Git Hooks
  4. 8.4 An Example Git-Enforced Policy
  5. 8.5 Обобщение
 9. 9. Git and Other Systems

  1. 9.1 Git as a Client
  2. 9.2 Migrating to Git
  3. 9.3 Summary
 10. 10. Git Internals

  1. 10.1 Plumbing and Porcelain
  2. 10.2 Git Objects
  3. 10.3 Git References
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 The Refspec
  6. 10.6 Transfer Protocols
  7. 10.7 Maintenance and Data Recovery
  8. 10.8 Environment Variables
  9. 10.9 Summary
 11. A1. Appendix A: Git in Other Environments

  1. A1.1 Graphical Interfaces
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git in Eclipse
  4. A1.4 Git in Bash
  5. A1.5 Git in Zsh
  6. A1.6 Git in Powershell
  7. A1.7 Summary
 12. A2. Appendix B: Embedding Git in your Applications

  1. A2.1 Command-line Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
 13. A3. Appendix C: Git Commands

  1. A3.1 Setup and Config
  2. A3.2 Getting and Creating Projects
  3. A3.3 Basic Snapshotting
  4. A3.4 Branching and Merging
  5. A3.5 Sharing and Updating Projects
  6. A3.6 Inspection and Comparison
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 External Systems
  11. A3.11 Administration
  12. A3.12 Plumbing Commands