Git --local-branching-on-the-cheap
Chapters ▾

1.5 Úvod - První nastavení systému Git

První nastavení systému Git

Nyní, když máte Git nainstalovaný, můžete provést některá uživatelská nastavení systému. Nastavení stačí provést pouze jednou — zůstanou zachována i po případných aktualizacích.

Nastavení konfiguračních proměnných systému, které ovlivňují jak vzhled systému Git, tak ostatní aspekty jeho práce, umožňuje příkaz git config. Tyto proměnné mohou být uloženy na třech různých místech:

  • Soubor /etc/gitconfig obsahuje údaje pro všechny uživatele systému a pro všechny jejich repozitáře. Pokud příkazu git config zadáme parametr --system bude číst a zapisovat jen do tohoto souboru.
  • Soubor ~/.gitconfig je vázán na uživatelský účet. Čtení a zápis do tohoto souboru zajistíte zadáním parametru --global.
  • Konfigurační soubor v adresáři Git (tedy .git/config) jakéhokoliv užívaného repozitáře přísluší tomuto konkrétnímu repozitáři. Každá úroveň je nadřazená hodnotám úrovně předchozí, takže hodnoty v .git/config převládnou nad hodnotami v /etc/gitconfig.

Ve Windows Git hledá soubor .gitconfig v adresáři $HOME (v proměnných prostředí Windows je to %USERPROFILE%), což je u většiny uživatelů C:\Documents and Settings\$USER nebo C:\Users\$USER ($USER se ve Windows zapisuje odkazem na proměnnou prostředí %USERNAME%). I ve Windows se hledá soubor /etc/gitconfig, který je ale umístěn relativně v kořeni MSys, tedy vůči místu, do kterého jste se po spuštění instalačního programu rozhodli Git nainstalovat.

Vaše totožnost

První věcí, kterou byste měli po nainstalování systému Git udělat, je nastavení vašeho uživatelského jména (user name) a e-mailové adresy. Je to důležité, protože tuto informaci Git používá pro každý zápis revize a uvedené údaje stanou trvalou složkou záznamů o revizi, které budou putovat po okolí:

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Použijete-li parametr --global, pak také toto nastavení stačí provést pouze jednou. Git bude používat tyto údaje pro všechny operace, které v systému uděláte. Pokud chcete pro konkrétní projekt uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu změnit (přebít), můžete příkaz spustit bez parametru --global. V takovém případě je nutné, abyste se nacházeli v adresáři daného projektu.

Váš editor

Nyní, když jste zadali své osobní údaje, můžete nastavit výchozí textový editor, který se použije, když po vás Git bude chtít napsat nějakou zprávu. Pokud toto nastavení nezměníte, bude Git používat výchozí editor vašeho systému, jímž je většinou Vi nebo Vim. Chcete-li používat jiný textový editor, například Emacs, můžete použít následující příkaz:

$ git config --global core.editor emacs

Váš nástroj diff

Další užitečnou volbou, jejíž nastavení můžete chtít upravit, je výchozí nástroj pro zjišťování rozdílů (diff), který Git používá k řešení konfliktů při slučování (merge). Řekněme, že jste se rozhodli používat vimdiff:

$ git config --global merge.tool vimdiff

Jako platné nástroje slučování Git akceptuje: kdiff3, tkdiff, meld, xxdiff, emerge, vimdiff, gvimdiff, ecmerge a opendiff. Nastavit můžete ale i jiné uživatelské nástroje — více informací o této možnosti naleznete v kapitole 7.

Kontrola vašeho nastavení

Chcete-li zkontrolovat vaše nastavení, použijte příkaz git config --list. Git vypíše všechna aktuálně dostupná nastavení:

$ git config --list
user.name=Scott Chacon
user.email=schacon@gmail.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Některé klíče se mohou objevit vícekrát, protože Git načítá stejný klíč z různých souborů (například /etc/gitconfig a ~/.gitconfig). V takovém případě použije Git poslední hodnotu pro každý unikátní klíč, který vidí.

Můžete také zkontrolovat, jakou hodnotu Git uchovává pro konkrétní klíč zadáním git config {klíč}:

$ git config user.name
Scott Chacon