Git

.6 Bắt Đầu - Trợ Giúp

Trợ Giúp

Nếu bạn cần sự giúp đỡ khi sử dụng Git, có ba cách để hiển thị tài liệu hướng dẫn (manpage) cho bất kỳ câu lệnh Git nào:

$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Ví dụ, bạn có thể hiển thị hướng dẫn cho câu lệnh config bằng cách chạy:

$ git help config

Những lệnh này rất thuận tiện và hữu ích vì bạn có thể sử dụng chúng mọi nơi, ngay cả khi không có kết nối Internet. Nếu các tài liệu hướng dẫn và cuốn sách này chưa đủ, bạn vẫn cần thêm người trợ giúp, hãy thử sử dụng kênh #git hoặc #github trên Freenode IRC server (irc.freenode.net). Những kênh này thường xuyên thu hút hàng trăm người có kiến thức rất tốt về Git và họ luôn sẵn lòng giúp đỡ.