Git

.7 Bắt Đầu - Tóm Tắt

Tóm Tắt

Bạn đã có kiến thức cơ bạn về Git là gì và chúng khác các CVCS (hệ thống quản lý phiên bản/mã nguồn tập trung) mà bạn đã, đang sử dụng như thế nào. Bạn cũng đã có một phiên bản hoạt động tốt của Git được cấu hình với danh tính cá nhân trên máy tính của bạn. Và đã đến lúc để học một số kiến thức cơ bản về Git.