Git

.2 Bắt Đầu - Sơ Lược Lịch Sử của Git

Sơ Lược Lịch Sử của Git

Cũng như nhiều thứ tuyệt vời khác trong cuộc sống, Git ra đời từ một chút của sự huỷ diệt/phá sản/kết thúc có tính sáng tạo và sự tranh cãi nảy lửa. Nhân của Linux là một dự án phần mềm mã nguồn mở của một phạm vi khá lớn. Trong phần lớn thời gian bảo trì của nhân Linux (1991-2002), các thay đổi của phần mềm được truyền đi dưới dạng các bản vá và các tập tin lưu trữ. Vào năm 2002, dự án nhân Linux bắt đầu sử dụng một DVCS độc quyền có tên là BitKeeper.

Vào năm 2005, sự hợp tác giữa cộng đồng phát triển nhân Linux và công ty thương mại phát triển BitKeeper bị phá vỡ, và công cụ đó không còn được cung cấp miễn phí nữa. Chính điều này đã thúc đẩy cộng đồng phát triển Linux (chính xác hơn là Linus Torvalds, người sáng lập ra Linux) phát triển công cụ của riêng họ dựa trên những bài học từ việc sử dụng BitKeeper. Một số mục tiêu của hệ thống mới được vạch ra như sau:

  • Nhanh
  • Thiết kế đơn giản
  • Hỗ trợ tốt cho "phát triển phi tuyến tính" (non-linear development) - (hàng ngàn nhánh song song)
  • Phân tán toàn diện
  • Có khả năng xử lý các dự án lớn giống như nhân Linux một cách hiệu quả (về mặt tốc độ và khối lượng dữ liệu)

Kể từ khi ra đời năm 2005, Git đã tiến hoá và phát triển toàn diện để dễ dàng sử dụng hơn, tuy thế các tiêu chí ban đầu vẫn được đảm bảo. Nó nhanh một cách đáng kinh ngạc, vô cùng hiệu quả với các dự án lớn, và một hệ thống phân nhánh không thể tin được cho phát triển phi tuyến tính (xem Chương 3).