Git

.5 Git'te Dallanma - Uzak Uçbirim Dalları

Uzak Uçbirim Dalları

Yerel yazılım havuzunuzdaki uzak uçbirim dalları, uzak uçbirimlerdeki yazılım havuzlarınızın durumlarını gösteren imleçlerdir. Bunlar, hareket ettiremediğiniz yerel dallardır; yalnızca sunucuyla iletişim kurduğunuzda hareket ederler. Bu dallar, son bağlandığınızda sunucudaki yazılım havuzunun ne durumda olduğunu hatırlatan işaretçilerdir.

(remote)/(dal) biçimindedirler. Örneğin, sunucuya son bağlandığınızda origin uzak uçbirimindeki master dalının nasıl olduğunu görmek isterseniz, origin/master dalına bakmalısınız. Bir hatayı bir iş ortağıyla birlikte çözüyorsanız ve onlar iss53 adında bir dalı sunucuya itmişlerse, sizin yerel dalınızın adı iss53 iken, sunucuya itilmiş olan dalın adı origin/iss53 olacaktır.

Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir, gelin bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki git.şirketimiz.com adresinde bir Git sunucunuz var. Buradan klonlama yaparsanız, Git bu yazılım havuzunu otomatik olarak origin olarak adlandıracak, bütün veriyi indirecek, onun master dalının gösterdiği kaydı gösteren origin/master adında hareket ettiremeyeceğiniz bir yerel dal oluşturacaktır. Git ayrıca, üzerinde çalışabilmeniz için originin master dalının olduğu yeri gösteren master adında yerel bir dal da oluşturacaktır (bkz. Figür 3-22).


Figür 3-22. Bir Git klonladığınızda hem yerel bir master dalınız hem de origin'in master dalını gösteren origin/master adında bir dalınız olur.

Eğer siz kendi master dalınızda çalışırken biir başkası git.şirketimiz.com'a itme yapıp master dalını güncellerse, tarihçeleriniz birbirinden farklılaşacaktır. Üstelik, origin sunucusuyla iletişime geçmediğiniz sürece sizin origin/master dalınız hareket etmeyecektir (bkz. Figür 3-23).


Figür 3-23. Siz yerelde çalışıyorken bir başkası sunucuya itme yaparsa, tarihçeleriniz birbirinden farklı hareket etmeye başlar.

Çalışmalarınızı eşitlemek için git fetch origin komutunu çalıştırabilirsiniz. Bu komut origin sunucusunun hangisi olduğuna bakar (bu örnekte git.şirketimiz.com), orada bulunup da sizde olmayan her türlü veriyi indirir, yerel veritabanınızı güncelleyip yerelinizdeki origin/master dalını yeni, güncel konumuna taşır (bkz. Figür 3-24).


Figür 3-24. git fetch komutu uzak uçbirim imleçlerinizi günceller.

Birden çok uzak uçbirime sahip bir projede uzak uçbirim imleçlerinin nasıl görüneceğini incelemek için, Scrum takımlarınızdan birisi tarafından kullanılan başka bir sunucunuzun daha olduğunu varsayalım. Bu sunucunun adresi git.team1.şirketimiz.com olsun. 2. Bölüm'de incelediğimiz gibi, bu sunucuyu projenize uzak uçbirim olarak eklemek için git remote add komutunu kullanabilirsiniz. Bu uçbirimin adı teamone olsun, ki bu adı daha sonra bütün URL yerine kısaltma olarak kullanacaksınız (bkz. Figür 3-25).


Figür 3-25. Başka bir sunucuyu uzak uçbirim olarak eklemek.

teamone uzak uçbiriminde bulunup da sizde bulunmayan şeyleri getirmek için git fetch teamone komutunu çalıştırabilirsiniz. O sunucuda bulunan veriler origin sunucusunda bulunanların alt kümesi olduğundan, Git herhangi bir veri çekmez, ama teamone/master adında, teamone sunucusunun master dalının gösterdiği kaydı gösteren bir uzak uçbirim dalı oluşturur (bkz. Figür 3-26).


Figür 3-26. teamone'nin master dalının pozisyonunu gösteren bir yerel imleciniz oluyor.

İtme İşlemi

Bir daldaki çalışmalarınızı başkalarıyla paylaşmak istediğinizde, onu yazma yetkinizin olduğu bir uzak uçbirime itmelisiniz (push). yerel dallarınız otomatik olarak sunucuyla eşitlenmez —paylaşmak istediğiniz dalları açık şekilde itmelisiniz. Böylece, paylaşmak istemediğiniz dallar için özel yerel dallar kullanıp, yalnızca paylaşmak istediğiniz işlev dallarını iteblirsiniz.

Başkalarıyla ortaklaşa çalışmak istediğiniz serverfix adında bir dalınız varsa, onu da ilk dalınızı ittiğiniz gibi itebilirsiniz. git push (remote) (branch) komutunu çalıştırın.

$ git push origin serverfix
Counting objects: 20, done.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.74 KiB, done.
Total 15 (delta 5), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:schacon/simplegit.git
 * [new branch]   serverfix -> serverfix

Bu bir tür kısayol sayılabilir. Git serverfix dal adını otomatik olarak refs/heads/serverfix:refs/heads/serverfix biçiminde açımlar, bu şu demektir: “yerel serverfix dalımı alıp uzak uçbirimin serverfix dalını güncellemek için kullan.” refs/heads/ kısmınz 9. Bölüm'de ayrıntısıyla değineceğiz, ama genellikle bu kısmı kullanmasanız da olur. Aynı amaçla git push origin serverfix:serverfix komutunu da çalıştırabilirsiniz —bu da şu demektir: “Yereldeki serverfix'i al, bunu uzak uçbirimin serverfix'i yap.” Bu biçimi, yereldeki dal adıyla uzak uçbirimdeki dal adı farklı ise kullanabilirsiniz. Dal adının uzak uçbirimde serferfix olmasını istemezseniz git push origin serverfix:awesomebranch komutunu çalıştırarak yereldeki serverfix dalını uzak uçbirimdeki awesomebranch dalına itebilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız insanlar sunucudan getirme işlemi (fetch) yaptıklarında, sunucudaki serverfix sürümünün bulunduğu yeri gösteren origin/serverfix adında bir imlece sahip olacaklar.

$ git fetch origin
remote: Counting objects: 20, done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 15 (delta 5), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (15/15), done.
From git@github.com:schacon/simplegit
 * [new branch]   serverfix  -> origin/serverfix

Unutmayın, getirme (fetch) komutuyla yeni uzak uçbirim dallarını indirdiğinizde, yerelde otomatik olarak değiştirilebilir dallar oluşturulmaz. Başka bir deyişle, bu örnekte, serverfix adında bir dalınız olmaz, değiştiremeyeceğiniz origin/serverfix adında bir imleciniz olur.

Oradaki değişiklikleri üzerinde çalışmakta olduğunuz dala birleştirmek isterseniz, git merge origin/serverfix komutunu çalıştırabilirsiniz. Üzerinde çalışmak üzere kendinize ait bir serverfix dalınız olmasını isterseniz, uzak uçbirim dalını temel alabilirsiniz:

$ git checkout -b serverfix origin/serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch refs/remotes/origin/serverfix.
Switched to a new branch "serverfix"

Bu, üzerinde çalışabileceğiniz ve origin/serverfixin gösterdiği yerden başlayan bir yerel dal yaratır.

İzleme Dalları

Bir uzak uçbirim dalından yerel bir dal seçtiğinizde (checkout), bu işlem otomatik olarak bir izleme dalı (tracking branch) oluşturur. İzleme dalları, uzak uçbirim dallarıyla doğrudan ilişkileri bulunan yerel dallardır. Bir izleme dalından git push komutunu çalıştırdığınızda , Git hangi sunucudaki hangi dala itme işlemi yapması gerektiğini bilir. Ayrıca, bu dallardan birinden git pull komutunu çalıştırdığınızda, bütün imleçler indirileceği gibi, bu izleme dalına karşılık gelen uzak uçbirim dalı da otomatik olarak bu dalla birleştirilir.

Bir yazılım havuzunu klonladığınızda, genellikle origin/master dalını izleyen bir master dalı yaratılır. Bu nedenle git push ve git pull komutları bu durumlarda ek argümanlara gerek kalmadan çalışırlar. Öte yandan, isterseniz başka izleme dalları da —origin'i ya da master dalınız izlemeyen dallar— oluşturabilirsiniz. Yukarıda basit bir örneğini gördük: git checkout -b [dal] [uzak_ucbirim]/[dal]. Git'in 1.6.2'den itibaren olan sürümlerinde --track kısayolunu da kullanabilirsiniz:

$ git checkout --track origin/serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch refs/remotes/origin/serverfix.
Switched to a new branch "serverfix"

Uzak uçbirim dalının adından başka bir adla yerel dal oluşturmak isterseniz, yukarıdaki komutu farklı bir yerel dal adıyla kullanabilirsiniz:

$ git checkout -b sf origin/serverfix
Branch sf set up to track remote branch refs/remotes/origin/serverfix.
Switched to a new branch "sf"

Şimdi, yereldeki sf dalı, otomatik olarak origin/serverfix dalına itme ve çekme işlemi yapabilecek.

Uzak Uçbirim Dallarını Silmek

Diyelim ki uzak bir dalla yapacaklarınız bitti ve siz ile takım arkadaşlarınız bir özelliği tamamlayıp sizin uzaktaki master dalınıza (veya kararlı kodunuzun olduğu herhangi bir dalda) birleştirdi. Bir uzak dalı git push [uzakadı] :[dal] sabit sözdizimini kullanarak silebilirsiniz. Eğer sunucudan serverfix dalını silmek isterseniz, şu komutu çalıştırın:

$ git push origin :serverfix
To git@github.com:schacon/simplegit.git
 - [deleted]     serverfix

İşte bu! Artık sunucunuzda bu dal olmayacak. Bu sayfayı dikkatlice anlamak isteyebilirsiniz, çünkü muhtemelen bu komuta ihtiyacınız olacak ancak sözdizimini unutacaksınız. Bu komutu hatırlamanın bir yolu daha önceden biraz bahsedilen git push [uzakadı] [yereldal]:[uzakdal] sözdizimini hatırlamaktır. Eğer [yereldal] kısmını yazmazsanız, aslında dediğiniz şey “Benim tarafımdan bir şey alma ancak [uzakdal]dan al.”