Git

.7 Git'in Temelleri - İpuçları

İpuçları

Git'in temelleri hakkındaki bu bölümü tamamlamadan önce, Git deneyiminizi kolaylaştırabilmek için birkaç ipucu vermekte yarar var. Pek çok insan Git'i bu ipuçlarına başvurmadan kullanıyor; bu ipuçlarından ileride tekrar söz etmeyeceğimiz gibi bunları bilmeniz gerektiğini de varsaymıyoruz; ama yine de bilmeniz yararınıza olacaktır.

Otomatik Tamamlama

Eğer Bash -shell'ini kullanıyorsanız, Git'in otomatik tamamlama betiğini (script) kullanabilirsiniz. Git kaynak kodunu indirip contrib/completion klasörüne bakın; orada git-completion.bash adında bir dosya olmalı. Bu dosyayı ev dizininize (home_) kopyalayıp .bashrc dosyanıza ekleyin:

source ~/.git-completion.bash

Otomatik tamamlama özelliğinin bütün Git kullanıcıları için geçerli olmasını istiyorsanız, bu betik dosyasını Mac sistemler için /opt/local/etc/bash_completion.d konumuna Linux sistemlerde /etc/bash_completion.d/ konumuna kopyalayın. Bu, Bash'ın otomatik olarak yükleyeceği betiklerin bulunduğu bir klasördür.

Eğer bir Windows kullanıcısıysanız ve Git Bash kullanıyorsanız- ki bu msysGit'le kurulum yaptığınızdaki öntanımlı programdır, otomatik tamamlama kendiliğinden gelecektir.

Bir Git komutu yazarken Sekme tuşuna bastığınızda, karşınıza bir dizi seçenek getirir:

$ git co<selme><sekme>
commit config

Bu örnekte, git co yazıp Sekme tuşuna iki kez basmak commit ve config komutlarını öneriyor. Komutun devamında m yazıp bir kez daha Sekme tuşuna basacak olursanız, komut otomatik olarak git commit'e tamamlanır.

Bu, seçeneklerde de kullanılabilir, ki muhtemelen daha yararlı olacaktır. Örneğin, git log komutunu çalıştırırken seçeneklerden birisini hatırlayamadınız, seçeneği yazmaya başlayıp Sekme tuşuna basarak eşleşen seçenekleri görebilirsiniz:

$ git log --s<sekme>
--shortstat  --since=  --src-prefix=  --stat   --summary

Bu güzel özellik sizi zaman kazandırabileceği gibi ikide bir belgelendirmeye bakma gereğini de ortadan kaldırır.

Takma Adlar

Bir komutun bir kısmını yazdığınızda Git bunu anlamayacaktır. Komutların uzun adlarını kullanmak istemezseniz, git config komutunu kullanarak bunların yerine daha kısa takma adlar belirleyebilirsiniz. Kullanmak isteyebileceğiniz bazı takma adları buraya aldık:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Bu durumda, örneğin, git commit yazmak yerine git ci yazmanız yeterli olacaktır. Git'i kullandıkça sık kullandığınız başka komutlar da olacaktır, o zaman o komutlar için de takma adlar oluşturabilirsiniz.

Bu teknik, eksikliğini hissettiğiniz komutları oluşturmakta da yararlı olabilir. Örneğin, bir dosyayı hazırlık alanından kaldırmak için yapılması gerekenleri yeni bir komut olarak tanımlayabilirsiniz:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

Bu durumda şu iki komut eşdeğer olacaktır:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD fileA

Biraz daha temiz değil mi? Bir last komutu eklemek de oldukça yaygındır:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

Böylece son kaydı kolaylıkla görebilirsiniz:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

Gördüğünüz gibi Git yeni komutu takma ad olarak belirlediğini şeyin yerine kullanıyor. Ama belki de bir Git komutu çalıştırmak değil de başka bir program kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda komutun başına ! karakterini koymalısınız. Bir Git yazılım havuzu üzerinde çalışan kendi araçlarınızı yazıyorsanız bu seçenek yararlı olabilir. Bunu göstermek için ,gitk'yi çalıştırmak için git visual diye yeni bir takma ad tanımlayabiliriz:

$ git config --global alias.visual '!gitk'